Přihlašte se na

A. Umělecká řemesla

Na naší škole lze studovat uměleckořemeslné obory nejen v denním tříletém studiu. Máme zde i program pro absolventy středoškolského vzdělání (vyučení, maturanti, vysokoškoláci). V tzv. zkráceném dvouletém studiu můžete absolvovat všechny u nás vyučované uměleckořemeslné obory a získat výuční list již za dva roky. Navíc, protože máte již absolvované v předchozím vzdělání všeobecné předměty, je jejich výuka vynechána a v týdnu teoretické výchovy se vyučují pro vás povinné předměty jen dva dny. Bližší informace můžede obdržet ve škole.

B. Obor starožitník – čtyřleté studium zakončené maturitou

Naše škola nabízí specifický studijní čtyřletý obor starožitník. Toto studium je vhodné pro studenty, kteří mají rádi dějiny umění i starožitné předměty, chtějí s nimi pracovat, zajímají je techniky používané při jejich výrobě i v historii. Odborné předměty vyučují uznávaní znalci.

C. Nástavbové dvouleté maturitní studium pro absolventy uměleckořemeslných oborů

Výuka je především zaměřena na Výtvarnou výchovu (součástí je na vysoké úrovni výuka monumentální malby a olejomalby, pravidelně se začátkem školního roku je pořádán i kurz plenéru). Dalšími důležitými předměty jsou Dějiny umění a Techniky. Naši absolventi tohoto oboru pokračují ve studiu i na vysokých školách (jak uměleckého tak univerzitního směru).

D. Rekvalifikační studium

podrobný popis zde

přihlášky ke studiu ve školním roce 2017/2018 v oboru starožitník a umělecká řemesla je nutno odevzdat do 30.11.2017 !!!

Kriteria přijímacího řízení