Školné

ROČNÍ ŠKOLNÉ STANOVENÉ PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ ŽÁKY OD 1. 9. 2022
TŘÍLETÉ OBORY s výučním listem
Netýká se žáků již studujících na naší škole - ti se řídí platnou uzavřenou smlouvou!!!
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř15.000,-*
82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář15.000,-*
82-51-H/03 Zlatník a klenotník15.000,-*
82-51-H/04 Umělecký keramik15.000,-*
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér15.000,-*
82-51-H/06 Umělecký štukatér15.000,-*
82-51-H/07 Umělecký pozlacovač15.000,-*
82-51-H/08 Umělecký sklenář15.000,-*
82-51-H/09 Umělecký rytec15.000,-*
* školné za teoretickou výuku
Maturitní obory
82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce17.000,-*
82-48-L/01 Starožitník15.000,-*
Dvouleté rekvalifikační studium s výučním listem10.000,-*
* školné za teoretickou výuku

Školné za praktickou výuku si musí žák/zákonný zástupce dojednat s mistrem OV. (Netýká se oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř. Roční školné za praktickou výuku u tohoto oboru je stanovené na 15.000 Kč).

Sourozenecká sleva na druhého a dalšího sourozence ve výši 15 % ze školného za teoretickou výuku u denního studia platí od 1. 9. 2021.

Termíny a možnosti rozložení platby:

– platba celé částky na školní rok (uhrazení školného do 1. 9.)
– platba pololetní – každé pololetí (uhrazení školného do 1. 9. za 4 měsíce a do 1. 1. za 6 měsíců)
– platba měsíční – každý měsíc vždy do 20. dne předchozího měsíce (první platba již 20. srpna)

Účet školy: 264656556/0300
Variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla studenta
Poznámka pro příjemce: ,,úhrada školného, celé jméno studenta, třída“

Školné není možné platit v hotovosti na pokladně školy. Pro ty, kteří upřednostňují platbu v hotovosti, je možné školné uhradit vkladem hotovosti na účet školy na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na pobočce České pošty s uvedením variabilního symbolu, poznámky pro příjemce (jméno studenta, třída).

Informace a nesrovnalosti je možno řešit s: Ivetou Růžičkovou – ruzickova(zavináč)umeleckoremeslna.cz
Tel.: 702 165 209