Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

ROČNÍ ŠKOLNÉ STANOVENÉ PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ ŽÁKY OD 1. 1. 2024
 
TŘÍLETÉ OBORY s výučním listem
Netýká se žáků již studujících na naší škole – ti se řídí platnou uzavřenou smlouvou!!!
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř35.000,- (včetně praktické výuky)
82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář20.000,-*
82-51-H/03 Zlatník a klenotník20.000,-*
82-51-H/04 Umělecký keramik20.000,-*
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér20.000,-*
82-51-H/06 Umělecký štukatér20.000,-*
82-51-H/07 Umělecký pozlacovač20.000,-*
82-51-H/08 Umělecký sklenář20.000,-*
82-51-H/09 Umělecký rytec20.000,-*
* školné za teoretickou výuku
 
Maturitní obory
82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce25.000,- (včetně odborné praxe)
82-48-L/01 Starožitník25.000,- (včetně odborného výcviku)
  
Dvouleté rekvalifikační studium s výučním listem20.000,-*
* školné za teoretickou výuku

Školné za praktickou výuku si musí žák/zákonný zástupce dojednat s mistrem OV. 

Sourozenecká sleva na druhého a dalšího sourozence ve výši 15 % ze školného za teoretickou výuku u denního studia.

Sleva v případě studia dalšího 3letého oboru po získání výučního listu na naší škole ve výši 30 % ze školného za teoretickou výuku u denního studia.

Termíny a možnosti rozložení platby:

– platba jednoho měsíčního školného do 14 dnů od podpisu Smlouvy o výchově a výuce, která se započítá do ročního školného

– platba celé částky za školní rok (termín úhrady do 1. 9.)

– platba pololetní – každé pololetí (termín úhrady do 1. 9. za 4 měsíce a do 20. 1. za 6 měsíců)

– platba měsíční – každý měsíc (termín úhrady do 20. dne předchozího měsíce, první platba do 20. 8. – poslední platba do 20. 5.)

Účet školy: 264656556/0300
Variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla studenta
Poznámka pro příjemce: ,,úhrada školného, celé jméno studenta“
Školné není možné platit v hotovosti na pokladně školy. Pro ty, kteří upřednostňují platbu v hotovosti, je možné školné uhradit vkladem hotovosti na
účet školy na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na pobočce České pošty s uvedením variabilního symbolu, poznámky pro příjemce (jméno studenta).

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM
Každý žák může za dobré studijní výsledky získat na konci školního roku jednorázové prospěchové stipendium na základě splněných podmínek dle Stipendijního řádu.

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
Škola spolupracuje s Nadací The Kellner Family Foundation, která již třetím rokem podporuje žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí (děti samoživitelů, z dětských domovů, pěstounských rodin a další), kteří se mohou díky finanční pomoci věnovat vysněnému uměleckému řemeslu.

Informace a nesrovnalosti je možno řešit s: Ivetou Růžičkovou – ruzickova(zavináč)umeleckoremeslna.cz, tel.: 702 165 209