Školné

Pro tříleté obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem a dvouleté obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

82-51-H/03 Zlatník a klenotník

82-51-H/04 Umělecký keramik

82-51-H/05 Vlásenkář a maskér

82-51-H/06 Umělecký štukatér

82-51-H/07 Umělecký pozlacovač

82-51-H/08 Umělecký sklenář

82-51-H/09 Umělecký rytec

se ve Střední odborné škole uměleckořemeslné s.r.o. mění výše úplaty za vzdělávání (za teoretickou část výuky) na 14.000,-, a to pro všechny uchazeče přijaté po 01. 01. 2019, kteří nastupují 01. 09. 2019 do prvního ročníku nebo i pro uchazeče, kteří od 01. 01. 2019 přestoupí do Střední odborné školy uměleckořemeslné s.r.o. z jiné školy.

 

Pro dvouletý obor 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce se ve Střední odborné škole uměleckořemeslné s.r.o. mění výše úplaty za vzdělávání (za teoretickou část výuky) na 14.000,-, a to pro všechny uchazeče přijaté po 01. 01. 2019, kteří nastupují 01. 09. 2019 do prvního ročníku nebo i pro uchazeče, kteří od 01. 01. 2019 přestoupí do Střední odborné školy uměleckořemeslné s.r.o. z jiné školy.

 

Pro čtyřletý obor 82-48-L/01 Starožitník se ve Střední odborné škole uměleckořemeslné s.r.o. mění výše úplaty za vzdělávání (za teoretickou část výuky) na 14.000,-, a to pro všechny uchazeče přijaté po 01. 01. 2019, kteří nastupují 01. 09. 2019 do prvního ročníku nebo i pro uchazeče, kteří od 01. 01. 2019 přestoupí do Střední odborné školy uměleckořemeslné s.r.o. z jiné školy.

 

Pro dvouleté rekvalifikační studium zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

82-51-H/03 Zlatník a klenotník

82-51-H/04 Umělecký keramik

82-51-H/05 Vlásenkář a maskér

82-51-H/06 Umělecký štukatér

82-51-H/07 Umělecký pozlacovač

82-51-H/08 Umělecký sklenář

82-51-H/09 Umělecký rytec

se ve Střední odborné škole uměleckořemeslné s.r.o. mění výše úplaty za vzdělávání (za teoretickou část výuky) na 8.000,-, a to pro všechny uchazeče přijaté po 01. 01. 2019, kteří nastupují 01. 09. 2019 do prvního ročníku.

Účinnost: 01. 09. 2018

Platnost od: 01. 01. 2019

 

Mgr. Radek Coufal

jednatel Střední odborné školy uměleckořemeslné s.r.o.,

Podkovářská 797/4, 190 00 Praha 9 Vysočany