Školné

ROČNÍ ŠKOLNÉ STANOVENÉ PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ ŽÁKY OD 1. 9. 2019
TŘÍLETÉ OBORY s výučním listem
Netýká se žáků již studujících na naší škole - ti se řídí platnou uzavřenou smlouvou!!!
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř14.000,-*
82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář14.000,-*
82-51-H/03 Zlatník a klenotník14.000,-*
82-51-H/04 Umělecký keramik14.000,-*
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér14.000,-*
82-51-H/06 Umělecký štukatér14.000,-*
82-51-H/07 Umělecký pozlacovač14.000,-*
82-51-H/08 Umělecký sklenář14.000,-*
82-51-H/09 Umělecký rytec14.000,-*
* školné za teoretickou výuku
Maturitní obory
82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce14.000,-
82-48-L/01 Starožitník14.000,-
Dvouleté rekvalifikační studium s výučním listem8.000,-*
* školné za teoretickou výuku

Školné za praktickou výuku si musí žák/zákonný zástupce dojednat s mistrem OV. (Netýká se oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř).

Možnosti rozložení platby:

– platba celé částky na školní rok (do 1.9.)
– platba pololetní – každé pololetí (1.9. a 1.1.)
– platba měsíční – každý měsíc vždy do 20. dne předchozího měsíce

Školné se hradí na účet: 264656556/0300,
variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla
poznámka pro příjemce: ,,úhrada školného, celé jméno žáka, třída,,

Informace a nesrovnalosti je možno řešit s účetní školy: Regina Kostadinovská – kostadinovska@umeleckoremeslna.cz