Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

TŘÍLETÉ OBORY s výučním listem
Školné od 1. 1. 2024
82-51-H/01 - Umělecký kovář a zámečník, pasíř
35.000,- (včetně praktické výuky)
82-51-H/02 - Umělecký truhlář a řezbář
20.000,-*
82-51-H/03 - Zlatník a klenotník
82-51-H/04 - Umělecký keramik
82-51-H/05 - Vlásenkář a maskér
82-51-H/06 - Umělecký štukatér
82-51-H/07 - Umělecký pozlacovač
82-51-H/08 - Umělecký sklenář
82-51-H/09 - Umělecký rytec
* cena zahrnuje školné pouze za teoretickou výuku, školné za praktickou výuku je nutno si dojednat s mistrem odborného výcviku

SLEVY

Sleva pro sourozence
na druhého a dalšího sourozence ze školného za teoretickou výuku.

15 %

Sleva na další studium
v případě studia dalšího 3letého oboru po získání výučního listu na naší škole ze školného za teoretickou výuku u denního studia.

30 %

PLATEBNÍ INFORMACE

Účet školy: 264656556/0300
Variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla studenta
Poznámka pro příjemce: ,,úhrada školného, celé jméno studenta“
Školné není možné platit v hotovosti na pokladně školy. Pro ty, kteří upřednostňují platbu v hotovosti, je možné školné uhradit vkladem hotovosti na
účet školy na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na pobočce České pošty s uvedením variabilního symbolu, poznámky pro příjemce (jméno studenta).

TERMÍNY A MOŽNOSTI PLATEB

Respektujeme fakt, že každý z nás má jiné potřeby a preference, a proto nabízíme 3 varianty úhrad školného tak, abychom zajistili, co možná největší finanční komfort při jeho platbě.

– platba jednoho měsíčního školného do 14 dnů od podpisu Smlouvy o výchově a výuce, která se započítá do ročního školného

  • platba celé částky za školní rok (termín úhrady do 1. 9.)
  • platba pololetní – každé pololetí (termín úhrady do 1. 9. za 4 měsíce a do 20. 1. za 6 měsíců)
  • platba měsíční – každý měsíc (termín úhrady do 20. dne předchozího měsíce, první platba do 20. 8. – poslední platba do 20. 5.)

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

Každý žák může za dobré studijní výsledky získat na konci školního roku jednorázové prospěchové stipendium na základě splněných podmínek dle Stipendijního řádu.

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

Škola spolupracuje s Nadací The Kellner Family Foundation, která již třetím rokem podporuje žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí (děti samoživitelů, z dětských domovů, pěstounských rodin a další), kteří se mohou díky finanční pomoci věnovat vysněnému uměleckému řemeslu.

Informace a nesrovnalosti je možno řešit s: Ivetou Růžičkovou – ruzickova(zavináč)umeleckoremeslna.cz, tel.: 702 165 209

Maturitní obory
Školné od 1. 1. 2024
82-51-L/51 - Umělecké řemeslné práce
25.000,- (včetně odborné praxe/výcviku)
82-48-L/01 - Starožitník

SLEVY

Sleva pro sourozence
na druhého a dalšího sourozence ze školného za teoretickou výuku.

15 %

PLATEBNÍ INFORMACE

Účet školy: 264656556/0300
Variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla studenta
Poznámka pro příjemce: ,,úhrada školného, celé jméno studenta“
Školné není možné platit v hotovosti na pokladně školy. Pro ty, kteří upřednostňují platbu v hotovosti, je možné školné uhradit vkladem hotovosti na
účet školy na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na pobočce České pošty s uvedením variabilního symbolu, poznámky pro příjemce (jméno studenta).

TERMÍNY A MOŽNOSTI PLATEB

Respektujeme fakt, že každý z nás má jiné potřeby a preference, a proto nabízíme 3 varianty úhrad školného tak, abychom zajistili, co možná největší finanční komfort při jeho platbě.

– platba jednoho měsíčního školného do 14 dnů od podpisu Smlouvy o výchově a výuce, která se započítá do ročního školného

  • platba celé částky za školní rok (termín úhrady do 1. 9.)
  • platba pololetní – každé pololetí (termín úhrady do 1. 9. za 4 měsíce a do 20. 1. za 6 měsíců)
  • platba měsíční – každý měsíc (termín úhrady do 20. dne předchozího měsíce, první platba do 20. 8. – poslední platba do 20. 5.)

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

Každý žák může za dobré studijní výsledky získat na konci školního roku jednorázové prospěchové stipendium na základě splněných podmínek dle Stipendijního řádu.

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

Škola spolupracuje s Nadací The Kellner Family Foundation, která již třetím rokem podporuje žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí (děti samoživitelů, z dětských domovů, pěstounských rodin a další), kteří se mohou díky finanční pomoci věnovat vysněnému uměleckému řemeslu.

Informace a nesrovnalosti je možno řešit s: Ivetou Růžičkovou – ruzickova(zavináč)umeleckoremeslna.cz, tel.: 702 165 209

Rekvalifikační studium
Školné od 1. 9. 2024
Dvouleté rekvalifikační studium s výučním listem
20.000,-*

* školné za praktickou výuku si musí žák dojednat s garantem odborného výcviku, kromě oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř, kdy praktická výuka probíhá v dílně SOŠ uměleckořemeslná s.r.o.

– za praktickou výuku v dílně SOŠ uměleckořemeslná s.r.o. – 30.000 Kč

PLATEBNÍ INFORMACE

Účet školy: 264656556/0300
Variabilní symbol: evidenční číslo uváděné v horním levém rohu Smlouvy o rekvalifikačním studiu
Poznámka pro příjemce: celé jméno uchazeče, ročník R1 nebo R2
Školné není možné platit v hotovosti na pokladně školy. Pro ty, kteří upřednostňují platbu v hotovosti, je možné školné uhradit vkladem hotovosti na účet školy na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na pobočce České pošty s uvedením variabilního symbolu a poznámky pro příjemce viz výše.

TERMÍNY A MOŽNOSTI PLATEB

  • platba celé částky za školní rok (termín úhrady do 30. 9. příslušného roku)

Informace a nesrovnalosti je možno řešit s: Ivetou Růžičkovou – ruzickova(zavináč)umeleckoremeslna.cz, tel.: 702 165 209