Školné

ROČNÍ ŠKOLNÉ STANOVENÉ PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ ŽÁKY OD 1. 9. 2022
TŘÍLETÉ OBORY s výučním listem
Netýká se žáků již studujících na naší škole - ti se řídí platnou uzavřenou smlouvou!!!
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř15.000,-*
82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář15.000,-*
82-51-H/03 Zlatník a klenotník15.000,-*
82-51-H/04 Umělecký keramik15.000,-*
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér15.000,-*
82-51-H/06 Umělecký štukatér15.000,-*
82-51-H/07 Umělecký pozlacovač15.000,-*
82-51-H/08 Umělecký sklenář15.000,-*
82-51-H/09 Umělecký rytec15.000,-*
* školné za teoretickou výuku
Maturitní obory
82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce17.000,-*
82-48-L/01 Starožitník15.000,-*
Dvouleté rekvalifikační studium s výučním listem10.000,-*
* školné za teoretickou výuku

Školné za praktickou výuku si musí žák/zákonný zástupce dojednat s mistrem OV. (Netýká se oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř. Roční školné za praktickou výuku u tohoto oboru je stanovené na 15.000 Kč).

Sourozenecká sleva na druhého a dalšího sourozence ve výši 15 % ze školného za teoretickou výuku u denního studia platí od 1. 9. 2021.

Termíny a možnosti rozložení platby:

– platba celé částky na školní rok (uhrazení školného do 1. 9.)
– platba pololetní – každé pololetí (uhrazení školného do 1. 9. za 4 měsíce a do 20. 1. za 6 měsíců)
– platba měsíční – každý měsíc vždy do 20. dne předchozího měsíce (první platba již 20. srpna, desátá platba 20. května)

Účet školy: 264656556/0300
Variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla studenta
Poznámka pro příjemce: ,,úhrada školného, celé jméno studenta, třída“

Školné není možné platit v hotovosti na pokladně školy. Pro ty, kteří upřednostňují platbu v hotovosti, je možné školné uhradit vkladem hotovosti na účet školy na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na pobočce České pošty s uvedením variabilního symbolu, poznámky pro příjemce (jméno studenta, třída).

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

Každý žák může za dobré studijní výsledky získat na konci školního roku jednorázové prospěchové stipendium na základě splněných podmínek dle Stipendijního řádu.

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

Škola spolupracuje s Nadací The Kellner Family Foundation, která již třetím rokem podporuje žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí (děti samoživitelů, z dětských domovů, pěstounských rodin a další), kteří se mohou díky finanční pomoci věnovat vysněnému uměleckému řemeslu.

Informace a nesrovnalosti je možno řešit s: Ivetou Růžičkovou – ruzickova(zavináč)umeleckoremeslna.cz
Tel.: 702 165 209