Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Tato úřední deska je zřízena v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, §26