Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Historie budovy školy

Budova školy vznikla ve 30. letech 20. století přičiněním Zemské jednoty společenstev kovářů a podkovářů v Čechách. Cílem Zemské jednoty bylo zajistit svým učňům školu a dílny v jediném místě. Jednota hledala podporu nejen u tehdejšího  ministerstva školství a národní osvěty, ale i mezi firmami a podnikateli. O podporu žádala i kancelář prezidenta republiky T. G. Masaryka.

Povolení ke stavbě vydal stavební úřad 25. února 1935, pozemek patřil přímo Zemské jednotě. Ve škole pod názvem Základní odborná škola kovářská ve Vysočanech se začalo vyučovat ve školním roce 1936/1937. Do roku 1951 měla škola v této budově název Státní mistrovská škola kovářská a podkovářská v Praze 9. V roce 1951 ji Ministerstvo školství, věd a umění přeměnilo na Průmyslovou školu strojnickou v Praze 9.

Historie školy uměleckých řemesel

Škola s dlouhou tradicí

Škola, která vždy dávala řemeslu nový rozměr

Roku 1951 vznikl i Školský ústav umělecké výroby. Zajišťoval vyučování nejdůležitějších uměleckořemeslných oborů – kováře, štukatéra, zámečníka, truhláře, pozlacovače a kameníka.
V 70. letech byl počet oborů obohacen o kovolijce, cizeléry, ruční vyšívačky, krajkářky, tkalce, košíkáře, vyučovaly se zde i obory scénická krejčová, scénický obuvník či ruční tisk na látky.
Dále se zde v průběhu let učili filmoví laboranti, fotografové, později se připojili zlatníci a klenotníci a také rytci.
V roce 1991 byla škola zprivatizovaná.
V současné době majitelem školy je obchodní společnost Umění a řemesla, s.r.o.

K historii __koly 1

SKM_C224e15111308220

SKM_C224e15111308221

SKM_C224e15111308230