Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Velice si vážíme spolupráce s Nadací The Kellner Family Foundation, která již čtvrtým rokem poskytuje sociální stipendium žákům nejen ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Pro školní rok 2023/2024 poskytla Nadace stipendium celkem pro 25 žáků v celkové hodnotě 255.000 Kč.

Nadace rovněž poskytla tzv. tovaryšská stipendia v celkové částce 100.000 Kč pro dva studenty, kteří získali ve svém oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř řadu ocenění a od šk. roku 2023/2024 se pod vedením zkušených učitelů a mistrů postupně zapojují jak do teoretické, tak i praktické výuky žáků.

Ve šk. roce 2023/2024 poskytla Nadace taktéž 70.000 Kč na preventivní programy pro žáky.

V minulých letech kromě sociálního stipendia Nadace podpořila naši školu částkou 200.000 Kč na materiální vybavení dílen a pořízení promo videa.

Děkujeme Nadaci za podporu našich žáků, kteří se mohou díky finanční pomoci věnovat vysněnému uměleckému řemeslu, ale také absolvovat preventivní programy podporující jejich duševní zdraví, well-being a motivaci ke studiu.