The Kellner Family Foundation

Nadace The Kellner Family Foundation poskytla ve školním roce 2020/2021 sociální stipendium 20 žákům v celkové hodnotě 140.000 Kč a něco v tom smyslu, že si škola této spolupráce velice váží.