ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, to již více než 60 let! Pro studenty základních škol existuje speciální varianta ISIC Scholar.

Kromě mezinárodního uznání statusu studenta na držitele čeká velké množství výhod po celém světě. ISIC je platný ve 130 zemích, takže jej můžete dohromady uplatnit na více než 125 000 místech, z toho Vás čeká přes 2 700 slev jenom v ČR.

Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. Průkaz ISIC tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy, stejně tak i studentům primy osmiletých gymnázií.

Co k vystavení ISIC karty potřebujete?

zaplatit převodem na účet školy číslo 264656556/0300, nebo vkladem hotovosti na účet školy na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na pobočce České pošty. Do poznámky pro příjemce napište své příjmení a „ISIC karta“.

  1. Vyplněnou Žádost o průkaz ISIC – můžete předat osobně v sekretariátu školy nebo poslat emailem na: asistentka@umeleckoremeslna.cz
  2. Svoji aktuální, barevnou, průkazovou fotografii. Fotka musí mít tvar obdélníku o rozměrech 35 mm x 45 mm. Vzdálenost horního okraje od hlavy musí být minimálně 2 mm. Vzdálenost od očí k bradě musí být minimálně 13 mm. Fotografie  se nesmí retušovat ani jinak graficky upravovat. Správně by na ní navíc ani neměly být odlesky, které by mohly zakrýt nebo pozměnit charakteristické části obličeje. Fotografie musí zobrazovat hlavu a horní část ramen dané osoby. Její obličej je snímán čelně. Osoba na fotografii se neusmívá, má neutrální výraz a zavřená ústa. Oči musí být otevřené. Vlasy nesmějí zakrývat oči ani žádnou jinou charakteristickou část obličeje. Přípustné je na bílé, světle modré anebo světle šedé pozadí. Fotografie musí být bez kostiček, nerozmazaná, bez vodotisků a vzorů, v reálných barvách. Nelze užít fotografie z jiných průkazů!!!
  3. Poplatek
    • 350 Kč – nový průkaz
    • 250 Kč – prodloužení průkazu