Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Třídní schůzky

 • středa 08.11.2023
 • středa 03.04.2024

Stravování a ubytování žáků

Veškeré informace naleznete na následujícím odkaze:

Stravování a ubytování

Státní svátky – volné dny, ředitelské volna

 • 28. 9. 2023 Den české státnosti
 • 28. 10. 2023 Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. 11. 2023 Den boje za svobodu a demokracii
 • 29. 9. 2023 Ředitelské volno
 • 22. 12. 2023 Ředitelské volno
 • 29. 3. 2024 Velký pátek
 • 1. 4. 2024 Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2024 Svátek práce
 • 8. 5. 2024 Den osvobození 
 • 9. 5. – 10.5. 2024  Ředitelské volno

Prázdniny​

 • 26. a 27. 10. 2023 Podzimní prázdniny
 • 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny
 • 2. 2. 2024 Pololetní prázdniny
 • 12. 2. – 18. 2. 2024 Jarní prázdniny
 • 28. 3. 2024 Velikonoční prázdniny

Veškeré žádosti

Žádosti jsou ke stažení zde.

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu dostává každý žák 1. září, další potvrzení je možno dostat osobně v sekretariátu školy a nebo zažádat přes email na asistentka@umeleckoremeslna.cz.

Stipendijní řád

Jednorázové prospěchové stipendium přiznává ředitel školy na základě splněných podmínek pro poskytování stipendia.

ke stažení zde

Školné

Výše školného je uvedeno ve smlouvě o výchově a výuce, kterou žák (zákonný zástupce) podepsal pří nástupu do školy.

Aktuální školné je zde.

Hledám...

odkaz na...

… kdy máme na škole přestávky

…. rozvrh, suplování, průběžnou klasifikaci, docházku a absenci, termíny uzavření klasifikace a plány akcí

… kdo učí na naší škole a jak kontaktovat vyučující, třídního učitele a vedení školy

… jak se přihlásit do elektronické žákovské knížky (bakaláři)

… jak omluvit absenci žáka v teoretickém vyučování

… informace o výchovném a kariérové poradenství a prevence nežádoucích jevů