Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Postup omlouvání absence žáka rodičem

Omluvenku zasílají zákonní zástupci žáků nebo plnoletí žáci třídnímu učiteli prostřednictvím komunikačního systému Komens – Bakaláři (bod 1). Zákoný zástupce se musí přihlásit přes rodičovský účet (návod k přihlášení).

Typ zprávy zvolte Omluvení absence (bod 2). 

Nastavte období, které chcete omluvit (bod 3). (kde najdu kdy žák chyběl?)

Do textu zprávy uveďte jméno a příjmení žáka, důvod absence. V případě, že nevíte, kdy absence žáka skončí (např. při delší nemoci), je třeba napsat třídnímu učiteli druhou zprávu s tímto datem (bod 4).

Odešlete zprávu (bod 5).