Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. realizuje za podpory Národního plánu obnovy již druhý běh doučování žáků. V rámci prvního projektu probíhalo doučování v odborném výcviku, kde žáci v době pandemie přišli o značnou část výuky. 
V rámci druhého projektu je doučení plánováno v teoretické výuce i v odborném výcviku. 
 

Z Národního plánu obnovy škola také pořídila tři notebooky v rámci prevence digitální propasti. Notebooky jsou určeny zejména k dlouhodobé zápůjčce žákům, kteří nemají možnost vlastního vybavení.