Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. realizovala za podpory Národního plánu obnovy dva projekty zaměřené na doučování žáků. V rámci prvního projektu probíhalo doučování v odborném výcviku, kde žáci v době pandemie přišli o značnou část výuky. V rámci druhého projektu probíhalo doučování v teoretické výuce i v odborném výcviku. 
 

Z Národního plánu obnovy škola také pořídila tři notebooky v rámci prevence digitální propasti. Notebooky jsou určeny zejména k dlouhodobé zápůjčce žákům, kteří nemají možnost vlastního vybavení. 

Projekt Konzervování a restaurování mobiliárního fondu pro zámek Vartenberk

Registrační číslo 0313000215

Projekt je součástí rozsáhlé rekonstrukce zámku Vartenberk ve Stráži pod Ralskem, jejíž dílčí částí je vybudování stálé expozice v severozápadním zámeckém křídle. V rámci prohlídkové trasy bude vybaveno několik pokojů sbírkovými předměty muzejní povahy – uměleckořemeslné předměty spadající do oboru užitého umění a umělecká díla spadající do výtvarného umění. Cílem projektu je zapojení žáků maturitního oboru Starožitník do celého procesu přípravy expozice, který zahrnuje výběr exponátů, jejich přípravu pro vystavení a návrh jejich rozmístění v prostoru. Seminář zaměřený na přípravu expozice pomůže žákům rozvíjet jejich umělecko-řemeslné dovednosti, kreativitu v oblasti práce s muzejními exponáty. Na závěr semináře proběhne dvoudenní workshop na zámku Vartenberk, kde se žáci budou již přímo podílet na podobě prohlídkové trasy. Práce na konkrétním projektu v reálném prostředí umožní žákům vidět hmatatelné výsledky své práce a prostřednictvím této zkušenosti si prohloubí i vztah ke kulturnímu dědictví České republiky.