1. Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky

Žáci posledního ročníků:

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)

Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:

a) má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitele školy o opakování ročníku
b) má 1 až 2 nedostatečné, případně má z některého předmětu „nehodnocen“ má možnost vykonat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu a v případě úspěšného vykonání těchto zkoušek nejpozději do 31. srpna jde k závěrečné zkoušce v náhradním termínu v září.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.   ->  Písemné oznámení ke stažení

2. Obsah závěrečné zkoušky

  • Závěrečná zkouška se skládá:

3. Termíny závěrečných zkoušek

Řádný termín pro školní rok 2021/2022:

ODEVZDÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE: do 20. 4. 2022 

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 20. 5. 2022 8:00 – 12:00

PRAKTICKÁ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 23. 5. 2022 – 10 . 6. 2022 

PRAKTICKÁ ČÁST PRO OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR:

Praxe Nováková 31. 5. 2022 12:30 – 18:00

Praxe Fadrhons 2. 6. 2022 v 9:00 

ODEVZDÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE: do 10. 6. 2022 

STUDIJNÍ VOLNO: 13. 6. 2022 – 15. 6. 2022 

ÚSTNÍ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 16. 6 – 17. 6. 2022 

PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ 23. 6. 2022 

 1. opravný termín pro školní rok 2021/2022: 

ODEVZDÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE: do 1. 9. 2022 

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 2. 9. 2022 8:00 – 12:00

PRAKTICKÁ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 5. 9. 2022 – 3. 10. 2022 

PRAKTICKÁ ČÁST PRO OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR: 3. 10. 2022 v 9:00 

ODEVZDÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE: do 3. 10. 2022 

STUDIJNÍ VOLNO: 4. 10. 2022 – 7. 10. 2022 

ÚSTNÍ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 10. 10. 2022

Rozpis ústního zkoušení  – 10. 10. 2022

 

 

2. opravný termín pro školní rok 2021/2022: 

ODEVZDÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE: do 1. 11. 2022 

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 4. 11. 2022 8:00

PRAKTICKÁ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 7. 11. 2022 – 5 . 12. 2022 

PRAKTICKÁ ČÁST PRO OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR: 5. 12. 2022 v 9:00 

ODEVZDÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE: do 5. 12. 2022 

STUDIJNÍ VOLNO: 6. 12. 2022 – 9. 12. 2022 

ÚSTNÍ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 12. 12. 2022

Rozpis ústního zkoušení

4. Samostatná odborná práce (SOP) a technická dokumentace

  • Součástí praktické zkoušky je student povinen vypracovat písemnou SOP nebo technickou dokumentaci (mimo obor umělecký truhlář a řezbář).
  • Každý obor má své zadání práce vydané národním ústavem pro vzdělávání, toto zadání je nutno dodržet!
  • U každého oboru je vytvořena pomocná šablona pro tvorbu práce, kterou je vhodné použít.

Samostatná odborná práce 

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř – ZADÁNÍ SOPŠABLONA
82-51-H/04 Umělecký keramik – ZADÁNÍ SOPŠABLONA
82-51-H/06 Umělecký štukatér – ZADÁNÍ SOPŠABLONA

práci je nutno pravidelně konzultovat s mistrem odborného výcviku!

ODEVZDÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE

Fotografie technologického postupu a fotografie hotového díla je možno vložit do práce až po dokončení praktické části závěrečné zkoušky.

Technická dokumentace (zadání pro rok 2021/22 bude zveřejněno v březnu)

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář ZADÁNÍ – nemá povinnou práci vypracovat (škola doporučuje vypracovat základní kapitoly výtvarný návrh, technický výkres, technologický postup, fotografie hotového díla)
82-51-H/03 Zlatník a klenotník ZADÁNÍ ŠABLONA
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér ZADÁNÍŠABLONA
82-51-H/07 Umělecký pozlacovač ZADÁNÍ  ŠABLONA
82-51-H/08 Umělecký sklenář ZADÁNÍŠABLONA
82-51-H/09 Umělecký rytec ZADÁNÍŠABLONA

práci je nutno pravidelně konzultovat s mistrem odborného výcviku, který za tuto práci zodpovídá! (je možné konzultovat také s učitelem na technologie a materiály)

Videonávod jak pracovat se šablonou a jak řádně citovat:

5. Všichni absolventi si můžou stáhnout EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2020/2021 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout. Jsou k dispozici v anglickém jazyce EN.

Elektronické vydávání dodatků

Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf, Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.