Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

1. Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky

Žáci posledního ročníků:

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)

Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:

a) má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitele školy o opakování ročníku
b) má 1 až 2 nedostatečné, případně má z některého předmětu „nehodnocen“ má možnost vykonat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu a v případě úspěšného vykonání těchto zkoušek nejpozději do 31. srpna jde k závěrečné zkoušce v náhradním termínu v září.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. -> Písemné oznámení ke stažení

2. Obsah závěrečné zkoušky

3. Termíny závěrečných zkoušek

Řádný termín pro školní rok 2023/2024:

ODEVZDÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE: do 26. 4. 2024 (pro obory Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Umělecký keramik, Umělecký štukatér)

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 20. 5. 2024 8:00 – 12:00

PRAKTICKÁ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 21. 5. 2024 – 17. 6. 2024

PRAKTICKÁ ČÁST PRO OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR: 17. 6. 2024 v 9:00

ODEVZDÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE: do 20. 6. 2024 (pro obory Umelecký truhlář a řezbář, zlatník a klenotník,vlásenkář a maskér pozlacovač, sklenář, rytec)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ PRAKTICKÉ A PÍSEMNÉ ČÁSTI: 17. 6. 2024

STUDIJNÍ VOLNO: 18. 6. 2024 – 21. 6. 2024

ÚSTNÍ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 24-25. 6. 2024 – rozpis ústního zkoušení

PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ: do 27.6. – bude upřesněno

1. opravný termín pro školní rok 2023/2024:

ODEVZDÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE: do 2. 9. 2024 (pro obory Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Umělecký keramik, Umělecký štukatér)

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 3. 9. 2024 8:00 – 12:00

PRAKTICKÁ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 4. 9. 2024 – 1. 10. 2024

PRAKTICKÁ ČÁST PRO OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR: 1. 10. 2024 v 9:00

ODEVZDÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE: do 4. 10. 2024 (pro obory Umělecký truhlář a řezbář, zlatník a klenotník, vlásenkář a maskér pozlacovač, sklenář, rytec)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ PRAKTICKÉ A PÍSEMNÉ ČÁSTI: 1. 10. 2024

STUDIJNÍ VOLNO: 2. 10. 2024 – 7. 10. 2024

ÚSTNÍ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 9. 10. 2024 – rozpis ústního zkoušení

2. opravný termín pro školní rok 2023/2024:

ODEVZDÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE: do 1. 11. 2024 (pro obory Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Umělecký keramik, Umělecký štukatér)

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 5. 11. 2024 8:00

PRAKTICKÁ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 6. 11. 2024 – 3 . 12. 2024

PRAKTICKÁ ČÁST PRO OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR: 3. 12. 2024 v 9:00

ODEVZDÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE: do 6. 12. 2024 (pro obory Umělecký truhlář a řezbář, zlatník a klenotník, vlásenkář a maskér pozlacovač, sklenář, rytec)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ PRAKTICKÉ A PÍSEMNÉ ČÁSTI: 3. 12. 2024

STUDIJNÍ VOLNO: 4. 12. 2024 – 9. 12. 2024

ÚSTNÍ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 11. 12. 2024

4. Praktická zkouška

  • Součástí praktické zkoušky je student povinen vypracovat písemnou SOP nebo technickou dokumentaci (mimo obor umělecký truhlář a řezbář).
  • Každý obor má své zadání práce vydané národním ústavem pro vzdělávání, toto zadání je nutno dodržet!
  • U každého oboru je vytvořena pomocná šablona pro tvorbu práce, kterou je vhodné použít.

 

Samostatná odborná práce

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř – ZADÁNÍ SOPŠABLONA
82-51-H/04 Umělecký keramik – ZADÁNÍ SOPŠABLONA
82-51-H/06 Umělecký štukatér – ZADÁNÍ SOPŠABLONA

práci je nutno pravidelně konzultovat s mistrem odborného výcviku!

Fotografie technologického postupu a fotografie hotového díla je možno vložit do práce až po dokončení praktické části závěrečné zkoušky.

 

Jednotné zadání závěrečných zkoušek pro šk. r. 2023/2024

Technická dokumentace (aktuální zadání pro školní rok je zveřejněno vždy v březnu)

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř – ZADÁNÍ – ŠABLONA

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář ZADÁNÍ – nemá povinnost vypracovat technickou dokumentaci (škola doporučuje vypracovat základní kapitoly výtvarný návrh, technický výkres, technologický postup, fotografie hotového díla)

82-51-H/03 Zlatník a klenotník ZADÁNÍ ŠABLONA

82-51-H/04 Umělecký keramik – ZADÁNÍ – ŠABLONA

82-51-H/05 Vlásenkář a maskér ZADÁNÍŠABLONA

82-51-H/06 Umělecký štukatér – ZADÁNÍ  ŠABLONA

82-51-H/07 Umělecký pozlacovač ZADÁNÍ  ŠABLONA

82-51-H/08 Umělecký sklenář ZADÁNÍŠABLONA

82-51-H/09 Umělecký rytec ZADÁNÍŠABLONA

práci je nutno pravidelně konzultovat s mistrem odborného výcviku, který za tuto práci zodpovídá! (je možné konzultovat také s učitelem na technologie a materiály)

Videonávod jak pracovat se šablonou a jak řádně citovat:

5. Všichni absolventi si můžou stáhnout EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout zde. Jsou k dispozici v anglickém jazyce EN.