Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

V roce 2023 Střední odborná škola uměleckořemeslná, s.r.o. realizovala projekt Primární prevence s finanční podporou hlavního města Prahy, Program primární prevence ve školách a školských zařízeních.

Aktivity proběhly v rámci Opatření č. II Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování a programy zaměřené na péči o duševní zdraví realizované školami.

V roce 2024 jsou za finanční podpory hlavního města Prahy realizovány projekty v rámci Opatření I. Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení a sběr a zpracování dat zaměřené na vztahy, klima a duševní zdraví ve třídách a pedagogických sborech

a

Opatření č.II. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování a programy zaměřené na péči o duševní zdraví realizované školami.