Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Výchovné a kariérové poradenství

Ing. Jitka Panenková

Email: panenkova@umeleckoremeslna.cz
Telefonický kontakt: 266 311 751

Konzultační hodiny pro žáky:  

Pondělí – sudý i lichý týden 9.00 – 11.00 a 14.00 – 15.00 

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce:

po vzájemné dohodě i v jiném termínu, prosím o objednání  emailem: panenkova@umeleckoremeslna.cz

Prevence nežádoucích jevů

Mgr. Karolína Bauerová

Email: bauerovakarolina@gmail.com

Preventivní program k nahlédnutí zde.

Krizový plán školy k dispozici pedagogům v tištěné podobě u VP a MPP nebo v elektronické podobě na školním disku počítače, např. v hlavní sborovně SOŠ.

Školní psycholog

Mgr. et Mgr. Viera GAŽOVÁ 

Adresa: Střední odborná škola – Centrum odborné přípravy a Gymnázium (SOŠ – COP a G)

Poděbradská 179/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

KABINET č. 9 

KONZULTAČNÍ HODINY (po předchozí domluvě)

Konzultace lze dohodnout: ·

přes e-mail: psycholog.copag@seznam.cz

Tel.: 266 039 036

  • osobně nebo telefonicky
  • přes výchovného poradce nebo třídního učitele