Erasmus+

Byl schválen projekt č. 2018-1-CZ01-KA102-047004 Za řemeslem do Evropy.

Prvních 6 žáků se chystá 13. 10. 2018 odletět do Irska k zaměstnavatelům v oboru, prvních 7 účastníků v týž den odlétá do britského Portsmouth.

Probíhají přípravné jazykové kurzy a online kurz angličtiny.

Účastníci se těší na zkušenosti z Irska i Anglie.