Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Školská rada SOŠ uměleckořemeslné sestává, v souladu s § 167 Školského zákona, z minimálního možného počtu tří členů.

Období

Členové rady

Koho zastupují

 

Od 25. 4. 2023

Iveta Růžičková

zástupce zřizovatele

ruzickova@umeleckoremeslna.cz

od 25. 4. 2023

Zbyněk Zatloukal

zástupce pedagogů, předseda

zatloukal@umeleckoremeslna.cz

Od 25. 4. 2023

Aleš Rykl

zástupce rodičů a zletilých žáků

 rykl.ales@gmail.com