Školská rada SOŠ uměleckořemeslné sestává, v souladu s § 167 Školského zákona, z minimálního možného počtu tří členů.

Období

Členové rady

Koho zastupují

 

Od 22. 9. 2020

Iveta Růžičková

zástupce zřizovatele

ruzickova@umeleckoremeslna.cz

od 19. 2. 2016

Zbyněk Zatloukal

zástupce pedagogů, předseda

zatloukal@umeleckoremeslna.cz

Od 1. 7. 2020

Barbora Cimburková

zástupce rodičů a zletilých žáků

b.cimburkova@seznam.cz