Školská rada

Volby do školské rady se konaly ve dnech 10. – 19. 2. 2016. Zúčastnilo se 30% oprávněných voličů. Zvoleni byli za pedagogy pan Zbyněk Zatloukal a za zletilé žáky a zástupce nezletilých žáků pan Daniel Chaloupka.  Zřizovatelem byla do rady zvolena Mgr. L. M. Zemanová.

Dne 24. 2. se sešla nově zvolená školská rada a svým předsedou zvolila pana Zbyňka Zatloukala. Byl schválen Jednací řád Školské rady.

Přihláška kandidáta do školské rady zde: Přihláška kandidáta do školské rady