Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

JAK POSTUPOVAT PŘI ZTRÁTĚ VYSVĚDČENÍ

Žádost o vydání stejnopisu ročníkového vysvědčení, vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o závěrečné zkoušce + výuční list 

Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené ročníkové vysvědčení, vysvědčení o maturitní zkoušce, a vysvědčení o závěrečné zkoušce + výuční list vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“.

Žádost je třeba podat v sekretariátu školy na formuláři – tel.: 266 311 751 nebo v naskenované podobě (jpg, pdf) na email: asistentka@umeleckoremeslna.cz

ŽÁDOST O VYDÁNÍ STEJNOPISU VYSVĚDČENÍ ke stažení

První je nutno poslat žádost na asistentka@umeleckoremeslna.cz, pokud bude v archivu dokument nalezen, budete vyzváni k zaplacení poplatku.

Poplatek za jeden stejnopis:

– vyzvednutí osobně v sekretariátu školy (v době od 8.00-14.00 hod) – poplatek za jeden stejnopis činí 100 Kč (závěrečná zkouška a výuční list jsou 2 stejnopisy tj. je nutno uhradit 200 Kč)

– zaslání poštou poplatek činí 100 Kč + 70 Kč (náklady spojené se zasláním poštou)

Nejprve je třeba poplatek uhradit buďto bezhotovostně na účet školy 264656556/0300, nebo vkladem hotovosti na účet školy na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na pobočce České pošty. Do poznámky pro příjemce napište své příjmení a „stejnopis“.

Při osobním vyzvednutí opisu (stejnopisu) žadatel musí prokázat uhrazení poplatku na účet školy, a to jakýmkoliv dokladem z banky či České pošty.

Opis (stejnopis) bude zaslán poštou až po připsání poplatku na účet školy.

Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude stejnopis připraven k vyzvednutí, budete kontaktováni na telefon uvedený v žádosti.

Stejnopis vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu vystavujeme od školního roku 1968/1969.
Stejnopis maturitního vysvědčení vystavujeme od školního roku 1968/1969. 

Pokud potřebujete vysvědčení z předchozích let, kontaktujte Archiv hl. m. Prahy.

Archiv nevydává kopie původního vysvědčení, ale pouze opis či výpis z původní dokumentace škol.