Vydání stejnopisu nebo opisu vysvědčení

JAK POSTUPOVAT PŘI ZTRÁTĚ VYSVĚDČENÍ

Žádost o vydání stejnopisu ročníkového vysvědčení, vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o závěrečné zkoušce + výuční list

Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené ročníkové vysvědčení, vysvědčení o maturitní zkoušce, a vysvědčení o závěrečné zkoušce + výuční list vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“.

Žádost je třeba podat v sekretariátu školy na formuláři – tel.: 266 311 751 nebo v naskenované podobě (jpg, pdf) na email: asistentka@umeleckoremeslna.cz

ŽÁDOST O VYDÁNÍ STEJNOPISU VYSVĚDČENÍ ke stažení

První je nutno poslat žádost na asistentka@umeleckoremeslna.cz pokud bude v archivu dokument nalezen budete vyzváni k zaplacení poplatku.

Bude třeba uhradit poplatek ve výši 100 Kč za jeden stejnopis do pokladny školy. Zaplatit je možné každý všední den v době 8,00 – 14,00 hod. nebo na účet školy 264656556/0300. Do poznámky pro příjemce napište své příjmení a „stejnopis“ .

V případě, že bude zaslán opis (stejnopis) poštou je nutno uhradit i náklady spojené se zasláním (tj. 70 Kč).

Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán.
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude stejnopis připraven k vyzvednutí, budete kontaktováni na telefon
uvedený v žádosti.

Stejnopis vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu vystavujeme od školního roku 1968/1969.
Stejnopis maturitního vysvědčení vystavujeme od školního roku 1968/1969. 

Pokud potřebujete vysvědčení z předchozích let, kontaktujte Archiv hl. m. Prahy.

Archiv nevydává kopie původního vysvědčení, ale pouze opis či výpis z původní dokumentace škol.