Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

1. Podmínky pro připuštění k maturitní zkoušce

V jarním zkušebním období 2024

  1. Žáci posledních/maturitních ročníků, kteří podali do 1. prosince 2023 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 2. pololetí školního roku 2023/2024 nejpozději do 21. dubna 2024.
  2. Osoby, které podaly do 1. prosince 2023 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.

V podzimním zkušebním období 2024

  1. Žáci posledních/maturitních ročníků, kteří podali do 25. června 2024 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 2. pololetí školního roku 2023/2024 nejpozději do 31. srpna 2024.
  2. Osoby, které podaly do 25. června 2024 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.

2. Pokyny k maturitním zkouškám 2024

3. Termíny

Jaro 2024

Společné termíny

31. 3. 2024 – Odevzdání vlastního seznamu literárních děl (učitelce ČJL)

9. 4. 2024 od 8:00 – Písemná zkouška ČJ (v 8:00 je zahájená zkouška, doporučujeme dorazit v předstihu alespoň 15 min.)

10. 4. 2024 od 8:00 – Písemná zkouška CJ (v 8:00 je zahájená zkouška, doporučujeme dorazit v předstihu alespoň 15 min.)

21. 4. 2024 – Uzavření klasifikace a absence

26. 4. 2024 – Předávání vysvědčení

22. – 26. 4. 2024 – Výuka pouze maturitních předmětů dle rozvrhu

2. 5. 2024 do 15. 5. 2024 – Didaktické testy společné části (konkrétní informace tj. předmět, datum a čas bude mít žák v pozvánce, která mu bude zaslána emailem) – časový rozpis bude zveřejněn zde

6. – 16(17). 5. 2024 – Dobrovolné konzultace maturantů

20. – 24. 5. 2024 – Přípravný maturitní týden

27. – 29. 5. 2024 – Ústní zkoušky -> rozpis zkoušení

Termíny - Umělecké řemeslné práce

22. 4. – 16. 5. 2024 – Dny vyčleněné na vypracování autorské práce z výtvarné výchovy

16. 5. 2024 do 12:00 – Odevzdání autorské práce vedoucímu práce

17. 5. 2024 od 8:00 – 11:00 – praktická část maturitní zkoušky kresba (portrét)

17. 5. 2024 od 12:00 – Obhajoba autorské práce

Termíny - Starožitník

21. 4. 2024 – Termín odevzdání maturitní práce z předmětu Techniky (platí pouze pro obor Starožitník – ve dvou vyhotoveních, v sekretariátu školy)

Podzim 2024

Společné termíny

30. 6. 2024 – Odevzdání vlastního seznamu literárních děl (učitelce ČJL)

5. 9. 2024 od 8:00 – Písemná zkouška ČJ (v 8:00 je zahájená zkouška, doporučujeme dorazit v předstihu alespoň 15 min.)

6. 9. 2024 od 8:00 – Písemná zkouška CJ (v 8:00 je zahájená zkouška, doporučujeme dorazit v předstihu alespoň 15 min.)

2. 9. 2024 do 10. 9. 2024 – Didaktické testy společné části (konkrétní informace tj. předmět, datum a čas bude mít žák v pozvánce, která mu bude zaslána emailem)

12. 9. 2024 – Ústní zkoušky -> rozpis zkoušení

Termíny - Umělecké řemeslné práce

30. 8. 2024 do 12:00 – Odevzdání autorské práce vedoucímu práce

11. 9. 2024 od 8:00 – 11:00 – praktická část maturitní zkoušky kresba (portrét)

11. 9. 2024 od 12:00 – Obhajoba autorské práce

Termíny - Starožitník

30. 8. 2024 – Termín odevzdání maturitní práce z předmětu Techniky (ve dvou vyhotoveních, v sekretariátu školy)

4. Maturitní práce z předmětu Techniky a Výtvarná výchova

Techniky

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE PRO ŽÁKY OBORU STAROŽITNÍK

ZDE: Podmínky maturitní práce starožitník

 

Výtvarná výchova

Šablona pro práci do VV

Odvolání proti výsledku maturitní zkoušky

Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou písemné žádosti o přezkum výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky.

Na webových stránkách MŠMT,  webových stránkách http://maturita.cermat.cz a výsledkovém portálu žáka (https://vpz.cermat.cz) naleznete základní informace k termínům a formálním náležitostem žádostí o přezkum. Je zde i odkaz na interaktivní formulář žádosti o přezkum.

6. Všichni absolventi si můžou stáhnout EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout zde. Jsou k dispozici v anglickém jazyce EN.