1. Podmínky pro připuštění k maturitní zkoušce

V jarním zkušebním období 2022

  1. Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2021/2022, kteří podali do 1. prosince 2021 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 2. pololetí školního roku 2021/2022 nejpozději do 15. dubna 2022.
  2. Osoby, které podaly do 1. prosince 2021 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.

V podzimním zkušebním období 2022

  1. Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2021/2022, kteří podali do 27. června 2022 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 2. pololetí školního roku 2021/2022.
  2. Osoby, které podaly do 27. června 2021 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.

2. Organizace maturitní zkoušky 2022

3. Práce z předmětu Techniky

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Z TECHNIK PRO ŽÁKY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA

ZDE: Požadavky maturitní práce z předmětu Techniky – nástavbové studium

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE OBORU STAROŽITNÍK

ZDE: Podmínky maturitní práce starožitník

4. Termíny

Jaro 2022

ODEVZDÁNÍ VLASTNÍHO SEZNAMU LITERÁLNÍCH DĚLTermín odevzdání : 31. 3. 2022 (učitelce ČJL)

PÍSEMNÁ PRÁCE

Písemná zkouška ČJ: 12. 4. 2022 od 8:00*

Písemná zkouška CJ: 13. 4. 2022 od 8:00*

*v 8:00 je zahájená zkouška (doporučujeme dorazit v předstihu alespoň 15 min.)

Termín odevzdání maturitní práce (Techniky): 22. 4. 2022 (ve dvou vyhotoveních, v sekretariátu školy)

Uzavření klasifikace a absence: 22. 4. 2022

25. – 29. 4. 2022 – Výuka pouze maturitních předmětů dle rozvrhu + dny volna na přípravu na didaktické testy

DIDAKTICKÉ TESTY

Didaktické testy společné části se uskuteční v období od pondělí od 2. května 2022 do 4. května 2022.

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT DATUM KONÁNÍ ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
Anglický jazyk 2. května 2022  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Český jazyk a literatura 3. května 2022  8:00 85 min.
Ruský jazyk 4. května 2022  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

*Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

5. – 13. 5. 2022 – Dobrovolné konzultace maturantů

16. – 19. 5. 2022 – Přípravný maturitní týden

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA (portrét): 20. 5. 2022 od 8:00

ÚSTNÍ ZKOUSKA: 23. – 27. 5. 2022

Podzim 2022

ODEVZDÁNÍ VLASTNÍHO SEZNAMU LITERÁLNÍCH DĚLTermín odevzdání : 30. 6. 2022 (učitelce ČJL)

PÍSEMNÁ PRÁCE

Písemná zkouška ČJ: 8. 9. 2022 od 8:00*

Písemná zkouška CJ: 9. 9. 2022 od 8:00*

Termín odevzdání maturitní práce (Techniky): 31. 8. 2022 (ve dvou vyhotoveních, odevzdat v sekretariátu školy)

Termín odevzdání maturitní práce (Výtvarná výchova)31. 8. 2022 do 12:00 (v jednom vyhotovení, odevzdat v sekretariátu školy)

DIDAKTICKÉ TESTY

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech 1. září 2022 do 6. září 2022.

 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA (portrét): 14. 9. 2022 od 8:00 učebna 12

Ústní zkoušky: 15. 09. 2022

 

5. Otázky na maturitu

Český jazyk – povinná četba

Cizí jazyk

Nástavbové studium 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

82-48-L/01 Starožitník

Odvolání proti výsledku maturitní zkoušky

Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou písemné žádosti o přezkum výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky.

Na webových stránkách MŠMT,  webových stránkách http://maturita.cermat.cz a výsledkovém portálu žáka (https://vpz.cermat.cz) naleznete základní informace k termínům a formálním náležitostem žádostí o přezkum. Je zde i odkaz na interaktivní formulář žádosti o přezkum.

6. Všichni absolventi si můžou stáhnout EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2020/2021 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout zde. Jsou k dispozici v anglickém jazyce EN.

Elektronické vydávání dodatků

Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf, Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.