Maturitní zkoušky

1. Podmínky pro připuštění k maturitní zkoušce

V jarním zkušebním období 2021
  1. Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří podali do 1. prosince 2020 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. března 2021.
  2. Osoby, které podaly do 1. prosince 2020 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.

Žáci, kteří mají v I. pololetí:

nedostatečně (5) – mohou požádat zástupce ředitele o komisionální přezkoušeni. Žádost je nutno poslat e-mailem na adresu cermak@umeleckoremeslna.cz do 28. 2. 2021. Do žádosti uveďte, že ŽÁDÁTE O PŘEZKOUŠENÍ, z jakého předmětu, dále své jméno a příjmení, třídu.

V podzimním zkušebním období 2021
  1. Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří podali do 30. června 2021 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 po 31. březnu 2021, ale
    nejpozději do 30. června 2021.
  2. Osoby, které podaly do 30. června 2021 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.
  3. Osoby, které v rámci jarního zkušebního období konaly praktickou zkoušku v měsíci červenci nebo srpnu 2021 a které podaly přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce do 4 dnů od dne, kdy se tato zkouška konala nebo konat měla.

2. Zkušební předměty

MATURITNÍ ZKOUŠKA SPOLEČNÁ ČÁST

2 povinné zkoušky:

český jazyk a literatura didaktický test 75 minut + 10 min (pro rok 2021)

cizí jazyk* didaktický test 100 minut (40 minut poslech, 60 minut čtení a jazyková kompetence) + 10 min (pro rok 2021)

nebo

matematika didaktický test 120 minut + 15 min (pro rok 2021)

MATURITNÍ ZKOUŠKA PROFILOVÁ ČÁST

82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

82-48-L/01 Starožitník

povinné zkoušky: povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura – písemná práce – rozsah minimálně 250 slov; 110 minut; 4 zadání, žák si 1 zadání zvolí; ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

nepovinná zkouška!!!

Je tedy
na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude.

Cizí jazyk* – písemná práce – 1. část rozsah minimálně 130 slov; 2. část rozsah minimálně 70 slov, 60 minut; 1 zadání; ústní zkouška před zkušební maturitní komisí ؘ– 15 minut příprava, 15 minut zkouška

nepovinná zkouška!!!

Je tedy
na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude.

Výtvarná výchova – Praktická zkouška; Ústní zkouška  – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Dějiny umění – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Techniky uměleckých řemesel – Obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí – 5 minut příprava, 15 minut zkouška

Český jazyk a literatura – písemná práce – rozsah minimálně 250 slov; 110 minut; 4 zadání, žák si 1 zadání zvolí; ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

nepovinná zkouška!!!

Je tedy
na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude.

Cizí jazyk* – písemná práce – 1. část rozsah minimálně 130 slov; 2. část rozsah minimálně 70 slov, 60 minut; 1 zadání; ústní zkouška před zkušební maturitní komisí ؘ– 15 minut příprava, 15 minut zkouška

nepovinná zkouška!!!

Je tedy
na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude.

Užité umění – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Dějiny umění – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Techniky uměleckých řemesel – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

* anglický, německý, ruský jazyk (žák může konat zkoušku z cizího jazyka, který se ve škole vyučuje)

3. Práce z předmětu Techniky

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Z TECHNIK PRO ŽÁKY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA

ZDE: Požadavky maturitní práce z předmětu Techniky – nástavbové studium

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE OBORU STAROŽITNÍK

ZDE: Podmínky maturitní práce starožitník

Videonávod jak pracovat se šablonou a jak řádně citovat:

4. Termíny

Jaro 2021

PÍSEMNÁ PRÁCE

Písemná zkouška ČJ: 12.4. 2021 v 8:00ZRUŠENO PRO JARO 2021

Písemná zkouška CJ: 13.4. 2021 v 8:00ZRUŠENO PRO JARO 2021

DIDAKTICKÉ TESTY

Řádný termín

Didaktické testy společné části se uskuteční v období od pondělí od 24. května 2021 do 26. května 2021.

Anglický jazyk – 24. 5. 2021 – 13:30 zahájení přípravy v učebně

Český jazyk a literatura – 25. 5. 2021 – 8:00 zahájení přípravy v učebně

Německý jazyk – 26. 5. 2021 – 13:00 zahájení přípravy v učebně

*Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

Mimořádný termín

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

Mimořádný termín DT proběhne ve dnech: 7. – 9. července 2021

Anglický jazyk – 7. 7. 2021 – 14:30 zahájení přípravy v učebně

Český jazyk a literatura – 8. 7. 2021 – 9:00 zahájení přípravy v učebně

Německý jazyk – 9. 7. 2021 – 13:00 zahájení přípravy v učebně

Odevzdání práce z Technik uměleckých řemesel: 31.5. 2021

Praktická zkouška: 14.6. 2021

Ústní zkoušky: 14. – 16. 6. 2021

Podzim 2021

Společná část

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021.

Profilová část

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskuteční v období od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 13. října 2021.

Praktická zkouška: 16. 9. 2021 od 8:00

Ústní zkoušky: 16. 9. 2021

5. Otázky na maturitu

Český jazyk – povinná četba

Anglický jazyk

Nástavbové studium 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

82-48-L/01 Starožitník

6. Všichni absolventi si můžou stáhnout EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2020/2021 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout zde. Jsou k dispozici v anglickém jazyce EN.

Elektronické vydávání dodatků

Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf, Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Starožitník (82-48-L/01)
Umělecké řemeslné práce (82-51-L/51)