Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

1. Podmínky pro připuštění k maturitní zkoušce

V jarním zkušebním období 2023

  1. Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2022/2023, kteří podali do 1. prosince 2022 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 2. pololetí školního roku 2022/2023 nejpozději do 15. dubna 2023.
  2. Osoby, které podaly do 1. prosince 2022 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.

V podzimním zkušebním období 2023

  1. Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2022/2023, kteří podali do 26. června 2023 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 2. pololetí školního roku 2022/2023 nejpozději do 31. srpna 2023.
  2. Osoby, které podaly do 26. června 2023 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.

3. Termíny

Jaro 2023

31. 3. 2023 – Odevzdání vlastního seznamu literárních děl (učitelce ČJL)

11. 4. 2023 od 8:00 – Písemná zkouška ČJ (v 8:00 je zahájená zkouška, doporučujeme dorazit v předstihu alespoň 15 min.)

12. 4. 2023 od 8:00 – Písemná zkouška CJ (v 8:00 je zahájená zkouška, doporučujeme dorazit v předstihu alespoň 15 min.)

21. 4. 2023 – Termín odevzdání maturitní práce z předmětu Techniky (ve dvou vyhotoveních, v sekretariátu školy)

21. 4. 2023 – Termín odevzdání maturitní práce z předmětu Užité umění (ve dvou vyhotoveních, v sekretariátu školy)

21. 4. 2023 – Termín odevzdání maturitní práce z předmětu Výtvarná výchova – do 12:00 (v jednom vyhotovení, odevzdat v sekretariátu školy)

21. 4. 2023 – Uzavření klasifikace a absence

24. – 1. 5. 2023 – Výuka pouze maturitních předmětů dle rozvrhu + dny volna na přípravu na didaktické testy

2. 5. 2023 do 5. 5. 2023 – Didaktické testy společné části (konkrétní informace tj. předmět, datum a čas bude mít žák v pozvánce, která mu bude zaslána emailem) – časový rozpis naleznete zde

8. – 12. 5. 2023 – Dobrovolné konzultace maturantů

15. – 18. 5. 2023 – Přípravný maturitní týden

19. 5. 2023 od 8:00 – Praktická zkouška (portrét)

22. – 26. 5. 2023 – Ústní zkoušky -> rozpis zkoušení

Podzim 2023

30. 6. 2023 – Odevzdání vlastního seznamu literárních děl (učitelce ČJL)

7. 9. 2023 od 8:00 – Písemná zkouška ČJ (v 8:00 je zahájená zkouška, doporučujeme dorazit v předstihu alespoň 15 min.)

8. 9. 2023 od 8:00 – Písemná zkouška CJ (v 8:00 je zahájená zkouška, doporučujeme dorazit v předstihu alespoň 15 min.)

28. 8. 2023 – Termín odevzdání maturitní práce z předmětu Techniky (ve dvou vyhotoveních, v sekretariátu školy)

28. 8. 2023 – Termín odevzdání maturitní práce z předmětu Užité umění (ve dvou vyhotoveních, v sekretariátu školy)

 

28. 8. 2023 – Termín odevzdání maturitní práce z předmětu Výtvarná výchova – do 12:00 (v jednom vyhotovení, odevzdat v sekretariátu školy)

x. 9. 2023 do x. 9. 2023 – Didaktické testy společné části (konkrétní informace tj. předmět, datum a čas bude mít žák v pozvánce, která mu bude zaslána emailem)

13. 9. 2023 od 8:00 – Praktická zkouška (portrét)

13. 9. 2023 – Ústní zkoušky -> rozpis zkoušení

4. Práce z předmětu Techniky, Užité umění a Výtvarné výchovy

Techniky

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Z TECHNIK PRO ŽÁKY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA (Platí pouze pro absolventy z roku 2022!)

ZDE: Požadavky maturitní práce z předmětu Techniky – nástavbové studium

 

Užité umění

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE PRO ŽÁKY OBORU STAROŽITNÍK

ZDE: Podmínky maturitní práce starožitník

 

Výtvarná výchova

Šablona pro práci do VV

Odvolání proti výsledku maturitní zkoušky

Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou písemné žádosti o přezkum výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky.

Na webových stránkách MŠMT,  webových stránkách http://maturita.cermat.cz a výsledkovém portálu žáka (https://vpz.cermat.cz) naleznete základní informace k termínům a formálním náležitostem žádostí o přezkum. Je zde i odkaz na interaktivní formulář žádosti o přezkum.

6. Všichni absolventi si můžou stáhnout EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2020/2021 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout zde. Jsou k dispozici v anglickém jazyce EN.

Elektronické vydávání dodatků

Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf, Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.