Maturitní zkoušky

1. Podmínky pro připuštění k maturitní zkoušce

V jarním zkušebním období 2022
  1. Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2021/2022, kteří podali do 1. prosince 2021 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 2. pololetí školního roku 2021/2022 nejpozději do 15. dubna 2022.
  2. Osoby, které podaly do 1. prosince 2021 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.
V podzimním zkušebním období 2022
  1. Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2021/2022, kteří podali do 27. června 2022 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 2. pololetí školního roku 2021/2022.
  2. Osoby, které podaly do 27. června 2021 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.

2. Organizace maturitní zkoušky 2022

3. Práce z předmětu Techniky

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Z TECHNIK PRO ŽÁKY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA

ZDE: Požadavky maturitní práce z předmětu Techniky – nástavbové studium

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE OBORU STAROŽITNÍK

ZDE: Podmínky maturitní práce starožitník

4. Termíny

Jaro 2022

PÍSEMNÁ PRÁCE

Písemná zkouška ČJ: 12. 4. 2022

Písemná zkouška CJ: 13. 4. 2022

DIDAKTICKÉ TESTY

Didaktické testy společné části se uskuteční v období od pondělí od 2. května 2022 do 5. května 2022.

Anglický jazyk –

Český jazyk a literatura –

Ruský jazyk –

*Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

ÚSTNÍ ZKOUSKA: 23. – 27. 5. 2022

Podzim 2022

Společná část

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech 1. září 2022 do 10. září 2022.

Profilová část

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskuteční v období od 1. do 20. září 2022.

Ústní zkoušky:

5. Otázky na maturitu

Český jazyk – povinná četba

Anglický jazyk

Nástavbové studium 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

82-48-L/01 Starožitník

6. Všichni absolventi si můžou stáhnout EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2020/2021 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout zde. Jsou k dispozici v anglickém jazyce EN.

Elektronické vydávání dodatků

Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf, Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Starožitník (82-48-L/01)
Umělecké řemeslné práce (82-51-L/51)