Maturitní zkoušky

1. Podmínky pro připuštění k maturitní zkoušce

V jarním zkušebním období 2021
  1. Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří podali do 1. prosince 2020 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. března 2021.
  2. Osoby, které podaly do 1. prosince 2020 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.

Žáci, kteří mají v I. pololetí:

nedostatečně (5) – mohou požádat zástupce ředitele o komisionální přezkoušeni. Žádost je nutno poslat e-mailem na adresu cermak@umeleckoremeslna.cz do 28. 2. 2021. Do žádosti uveďte, že ŽÁDÁTE O PŘEZKOUŠENÍ, z jakého předmětu, dále své jméno a příjmení, třídu.

V podzimním zkušebním období 2021
  1. Žáci posledních/maturitních ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří podali do 30. června 2021 přihlášku a prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 po 31. březnu 2021, ale
    nejpozději do 30. června 2021.
  2. Osoby, které podaly do 30. června 2021 přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce.
  3. Osoby, které v rámci jarního zkušebního období konaly praktickou zkoušku v měsíci červenci nebo srpnu 2021 a které podaly přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce do 4 dnů od dne, kdy se tato zkouška konala nebo konat měla.

2. Zkušební předměty

MATURITNÍ ZKOUŠKA SPOLEČNÁ ČÁST

2 povinné zkoušky:

český jazyk a literatura didaktický test 75 minut + 10 min (pro rok 2021)

cizí jazyk* didaktický test 100 minut (40 minut poslech, 60 minut čtení a jazyková kompetence) + 10 min (pro rok 2021)

nebo

matematika didaktický test 120 minut + 15 min (pro rok 2021)

MATURITNÍ ZKOUŠKA PROFILOVÁ ČÁST

82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

82-48-L/01 Starožitník

povinné zkoušky: povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura – písemná práce – rozsah minimálně 250 slov; 110 minut; 4 zadání, žák si 1 zadání zvolí; ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

nepovinná zkouška!!!

Je tedy
na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude.

Cizí jazyk* – písemná práce – 1. část rozsah minimálně 130 slov; 2. část rozsah minimálně 70 slov, 60 minut; 1 zadání; ústní zkouška před zkušební maturitní komisí ؘ– 15 minut příprava, 15 minut zkouška

nepovinná zkouška!!!

Je tedy
na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude.

Výtvarná výchova – Praktická zkouška; Ústní zkouška  – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Dějiny umění – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Techniky uměleckých řemesel – Obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí – 5 minut příprava, 15 minut zkouška

Český jazyk a literatura – písemná práce – rozsah minimálně 250 slov; 110 minut; 4 zadání, žák si 1 zadání zvolí; ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

nepovinná zkouška!!!

Je tedy
na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude.

Cizí jazyk* – písemná práce – 1. část rozsah minimálně 130 slov; 2. část rozsah minimálně 70 slov, 60 minut; 1 zadání; ústní zkouška před zkušební maturitní komisí ؘ– 15 minut příprava, 15 minut zkouška

nepovinná zkouška!!!

Je tedy
na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude.

Užité umění – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Dějiny umění – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Techniky uměleckých řemesel – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

* anglický, německý, ruský jazyk (žák může konat zkoušku z cizího jazyka, který se ve škole vyučuje)

3. Práce z předmětu Techniky

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Z TECHNIK PRO ŽÁKY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA

ZDE: Požadavky maturitní práce z předmětu Techniky – nástavbové studium

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE OBORU STAROŽITNÍK

ZDE: Podmínky maturitní práce starožitník

Videonávod jak pracovat se šablonou a jak řádně citovat:

4. Termíny

Jaro 2021

PÍSEMNÁ PRÁCE

Písemná zkouška ČJ: 12.4. 2021 v 8:00ZRUŠENO PRO JARO 2021

Písemná zkouška CJ: 13.4. 2021 v 8:00ZRUŠENO PRO JARO 2021

DIDAKTICKÉ TESTY

Řádný termín

Didaktické testy společné části se uskuteční v období od pondělí od 24. května 2021 do 26. května 2021.

Anglický jazyk – 24. 5. 2021 – 13:30 zahájení přípravy v učebně

Český jazyk a literatura – 25. 5. 2021 – 8:00 zahájení přípravy v učebně

Německý jazyk – 26. 5. 2021 – 13:00 zahájení přípravy v učebně

*Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

Mimořádný termín

Platí pouze pro žáky kteří z důvodu karantény/nemoci COVID-19 se nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT do 10. května 2021, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ.

Mimořádný termín DT proběhne ve dnech: 7. – 9. července 2021

Anglický jazyk – 7. 7. 2021 – 14:30 zahájení přípravy v učebně

Český jazyk a literatura – 8. 7. 2021 – 9:00 zahájení přípravy v učebně

Německý jazyk – 9. 7. 2021 – 13:00 zahájení přípravy v učebně

Odevzdání práce z Technik uměleckých řemesel: 31.5. 2021

Praktická zkouška: 14.6. 2021

Ústní zkoušky: 14. – 16. 6. 2021

5. Otázky na maturitu

Český jazyk – povinná četba

Anglický jazyk

Nástavbové studium 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

82-48-L/01 Starožitník

6. Všichni absolventi si můžou stáhnout EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2020/2021 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout zde. Jsou k dispozici v anglickém jazyce EN.

Elektronické vydávání dodatků

Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf, Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Starožitník (82-48-L/01)
Umělecké řemeslné práce (82-51-L/51)