Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Erasmus+

V rámci projektu 2020-1-CZ01-KA102-077151 Za řemeslem do Evropy vyjelo po dvouleté covidové pauze do Norska a Irska na jaře 2022 9 stážistů. V Norsku 2 kováři do Odda Vidaregaande skule a do Irska do reálných firem vlásenkáři, kovářka, zlatnice a starožitníci. Opět proběhly přípravné jazykové kurzy a online kurz angličtiny.

Projekt mobility v program Erasmus+ byl naší škole schválen v roce 2020. Kvůli epidemii covid-19 však nemohli žáci vycestovat a tak se projekt prodloužil na tři roky. Poslední účastník se vrátil domů v červenci 2023.

V projektu jsme zrealizovali 30 krátkodobých stáží, z toho 29 v délce 4 týdny a jednu stáž v délce 3 týdny. Krátkodobé stáže se uskutečnily v Irsku a Norsku.

Dále jsme uskutečnili dvě dlouhodobé stáže v délce 13 týdnů v aktivitě ErasmusPro. Tyto stáže se uskutečnily v Irsku.

Pracovní náplň stáží odpovídala oboru studia účastníků.

Umělečtí kováři pracovali v kovářské dílně a podíleli se na zpracování kovových předmětů, obsluhovali kovářské náčiní a pomáhali se zabezpečením provozu dílny.

Zlatníci a klenotníci pracovali ve zlatnictví, kde pracovali se šperky a hodinkami.

Vlásenkáři a maskéři pracovali v kadeřnických a kosmetických salonech, kde se podíleli na poskytování služeb zákazníkům a také na provozu salonu. 

Starožitníci pracovali v obchodě se starožitnostmi a v galerii.

Umělecká keramička pracovala v keramické dílně a vyráběla keramické zboží.

Účastnice z oboru umělecký truhlář a řezbář pracovala v dílně zabývající se opravami nábytku.

 

Cílem projektu bylo umožnit žákům získat certifikovanou praxi v zahraničí, posílit jejich profesní úroveň a uplatnitelnost v praxi. Dále zlepšit jejich jazykovou vybavenost i oblast osobního rozvoje – samostatnost, adaptabilitu, flexibilitu, schopnost řešit problémy apod. Projekt měl přispět také ke zvýšení mobility účastníků na trhu práce a jejich zaměstnatelnosti.

Články studentů z Erasmu+