Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Erasmus+

V rámci projektu 2020-1-CZ01-KA102-077151 Za řemeslem do Evropy vyjelo po dvouleté covidové pauze do Norska a Irska na jaře 2022 9 stážistů. V Norsku 2 kováři do Odda Vidaregaande skule a do Irska do reálných firem vlásenkáři, kovářka, zlatnice a starožitníci. Opět proběhly přípravné jazykové kurzy a online kurz angličtiny.

Články studentů z Erasmu+: