Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Operační program Jan Amos Komenský

Projekt Šablony Podkovářská IV.

Registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0003580

Projekt navazuje na úspěšnou realizaci předchozích tří šablon. Zaměřen je hlavně na podporu žáků prostřednictvím školního psychologa, školního asistenta a kariérového poradce. Další stěžejní částí projektu je blok inovativního vzdělávání, do kterého jsou zařazeny například projektové dny, tandemová výuka s odborníky, zážitková pedagogika, aktivizující metody a jiné. Podpořeni budou také pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy prostřednictvím dalšího vzdělávání.