Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Škole byl schválen projekt č. 2018-1-CZ01-KA102-047004 Za řemeslem do Evropy.

 

Dalších 12 žáků je od 30. 9. 2019 umístěno ve firmách dle oborů v britském Portsmouthu a v irském Sligu.

2 pak dokonce na tříměsíční stáži v irském hrabství Sligo od 7. 9. do 7. 12.

 Proběhly přípravné jazykové kurzy a online kurz angličtiny. 

 

Kromě každodenní praxe u zaměstnavatelů účastníci poznávají kulturní a společenské prostředí v obou místech stáže, vydávají se na víkendové kulturní výlety. Bydlí v hostitelských rodinách.

Články studentů z Erasmu+:

Doležalová

Hrubanová

Kozár

Libichová

Pivoňková

Sestani

Vodňanský

Zitová

Chládek

Zálešák

Pechová