Dokumenty ke stažení

Přihlášky ke studiu

PŘIHLÁŠKA KE  STUDIU do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU – Nástavbové studium

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁNÍ – REKVALIFIKAČNÍ STUDIUM uměleckořemeslných oborů

Přihláška k závěrečným zkouškám 

(pouze pro studenty, kteří se hlásí k závěrečné zkoušce a již mají uzavřenou klasifikaci za třetí rok studia z předchozích let či z předchozího omluveného termínu)

 

ISIC KARTA – žádost o mezinárodní průkaz ISIC

 

Žádosti a oznámení

Žádost o přestup

Vzor žádosti o poskytnuti informaci

Žádost o změnu vyučovacího oboru

Žádost o vydání duplikátu

Žádost o uznání předmětů

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění z TV

Žádost o uvolnění z předmětu

Žádost o zanechání vzdělávání

Žádost o přijetí po přerušení studia

Žádost o přerušení studia

Žádost o opakování ročníku

Žádost o prospěchové stipendium

Žádost o IVP

Žádost o doklasifikaci

Žádost o vrácení zaplaceného školného

Žádost o změnu vyučujícího odborného výcviku

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání