Dokumenty ke stažení

Přihlášky ke studiu

(pouze pro studenty, kteří se hlásí k závěrečné zkoušce a již mají uzavřenou klasifikaci za třetí rok studia z předchozích let či z předchozího omluveného termínu)

 

ISIC KARTA – žádost o mezinárodní průkaz ISIC

Co k vystavení ISIC karty potřebujete?

  1. Vyplněnou Žádost o průkaz ISIC – můžete předat osobně v sekretariátu školy nebo poslat emailem na: asistentka@umeleckoremeslna.cz
  2. Svoji aktuální, barevnou, průkazovou fotografii. Fotka musí mít tvar obdélníku o rozměrech 35 mm x 45 mm. Vzdálenost horního okraje od hlavy musí být minimálně 2 mm. Vzdálenost od očí k bradě musí být minimálně 13 mm. Fotografie  se nesmí retušovat ani jinak graficky upravovat. Správně by na ní navíc ani neměly být odlesky, které by mohly zakrýt nebo pozměnit charakteristické části obličeje. Fotografie musí zobrazovat hlavu a horní část ramen dané osoby. Její obličej je snímán čelně. Osoba na fotografii se neusmívá, má neutrální výraz a zavřená ústa. Oči musí být otevřené. Vlasy nesmějí zakrývat oči ani žádnou jinou charakteristickou část obličeje. Přípustné je na bílé, světle modré anebo světle šedé pozadí. Fotografie musí být bez kostiček, nerozmazaná, bez vodotisků a vzorů, v reálných barvách. Nelze užít fotografie z jiných průkazů!!!
  3. Poplatek (290 Kč – nový průkaz, 180 Kč – prodloužení resp. duplikát) je potřeba zaplatit převodem na účet školy číslo 264656556/0300, nebo vkladem hotovosti na účet školy na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na pobočce České pošty. Do poznámky pro příjemce napište své příjmení a „ISIC karta“.

 

 

Žádosti a oznámení