Přihlášky ke studiu

(pouze pro studenty, kteří se hlásí k závěrečné zkoušce a již mají uzavřenou klasifikaci za třetí rok studia z předchozích let či z předchozího omluveného termínu)

Co k vystavení ISIC karty potřebujete?

  1. Vyplněnou Žádost o průkaz ISIC – můžete předat osobně v sekretariátu školy nebo poslat emailem na: asistentka@umeleckoremeslna.cz
  2. Svoji aktuální, barevnou, průkazovou fotografii. Fotka musí mít tvar obdélníku o rozměrech 35 mm x 45 mm. Vzdálenost horního okraje od hlavy musí být minimálně 2 mm. Vzdálenost od očí k bradě musí být minimálně 13 mm. Fotografie  se nesmí retušovat ani jinak graficky upravovat. Správně by na ní navíc ani neměly být odlesky, které by mohly zakrýt nebo pozměnit charakteristické části obličeje. Fotografie musí zobrazovat hlavu a horní část ramen dané osoby. Její obličej je snímán čelně. Osoba na fotografii se neusmívá, má neutrální výraz a zavřená ústa. Oči musí být otevřené. Vlasy nesmějí zakrývat oči ani žádnou jinou charakteristickou část obličeje. Přípustné je na bílé, světle modré anebo světle šedé pozadí. Fotografie musí být bez kostiček, nerozmazaná, bez vodotisků a vzorů, v reálných barvách. Nelze užít fotografie z jiných průkazů!!!
  3. Poplatek
    • 350 Kč – nový průkaz
    • 250 Kč – prodloužení průkazu

zaplatit převodem na účet školy číslo 264656556/0300, nebo vkladem hotovosti na účet školy na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na pobočce České pošty. Do poznámky pro příjemce napište své příjmení a „ISIC karta“.

Žádosti a oznámení

Europass – dodatek k osvědčení

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2020/2021 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout zde. Jsou k dispozici v anglickém jazyce EN.

Elektronické vydávání dodatků

Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf, Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Starožitník (82-48-L/01)
Umělecké řemeslné práce (82-51-L/51)
Umělecký kovář a zámečník, pasíř (82-51-H/01)
Umělecký truhlář a řezbář (82-51-H/02)
Zlatník a klenotník (82-51-H/03)
Umělecký keramik (82-51-H/04)
Vlásenkář a maskér (82-51-H/05)
Umělecký štukatér (82-51-H/06)
Umělecký pozlacovač (82-51-H/07)
Umělecký sklenář (82-51-H/08)
Umělecký rytec (82-51-H/09)