Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Projekt 1 – Adele

Na restaurování ozdobného plůtku neogotické hrobky A. Lederer na Novém židovském hřbitově v Praze 3 se podíleli naši žáci ze třetího ročníku. Získali tak cenné zkušenosti pod vedením specialisty, vyzkoušeli si konzervátorské postupy a udělali si představu o restaurátorské činnosti, době a rozsahu prací. Se svou zkušeností se podělili se spolužáky a učiteli odborného výcviku v dílnách školy. 

Střední odborná škola uměleckořemeslná se tak zapojila do iniciativy nazvané Spolupráce na záchraně ozdobného plůtku neogotické hrobky A. Lederer na Novém židovském hřbitově v Praze 3. Spolupracujeme na ní s Židovskou obcí, společností Matana s.r.o. a Kovárnou Petra Poláka.

Mezinárodní aktivita naší školy

Studenti českých škol v rámci mezinárodních projektů často spolupracují s různými příbuznými evropskými školami. I naše Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. se již zúčastnila několika drobných akcí na mezinárodní úrovni.

 

Tentokrát ale vypadá naše zapojení do projektu na dlouhodobou spolupráci. Celé akce – jedná se o záchranu ozdobného plůtku neogotické hrobky A. Lederer na Novém židovském hřbitově v Praze 3 – budou podílet další partneři:

Židovská obec v Praze a dále Norské fondy

fxhbdethehe

 

Partnerská škola:

Odda vidaregåande skule – kde mají obor „Smedfag“ – kovář.

Student – kovář Haavard Herland u nás bude na stáži mezi 30. 10. – 11. 11. 2016

 

Náš partner pro provedení restaurátorských prací: Kovárna Polák s.r.o., Praha 4 Písnice

Kromě záchrany kulturní památky doufáme v  dlouhodobou spolupráci mezi naší a norskou školou, výměnné pobyty studentů v Norsku a v Čechách

Město Odda leží u krásného Hardangerského fjordu

 

Stáž norského žáka – kováře Haavarda Herlanda v SOŠ uměleckořemeslné

20161110_130541ccdc

Ve dnech 30. 10. až 11. 11. 2016 byl v Praze na stáži v rámci iniciativy „Spolupráce na záchraně ozdobného plůtku neogotické hrobky A. Lederer na Novém židovském hřbitově v Praze 3“ norský student – kovář Haavard Herland.

V norské škole Odda vidaregaande skule se kováři učí 1 rok teorii s praxí a další 2 roky pouze praxi. Kovářský obor (Smedfag) byl teprve nedávno obnoven a na škole tam učí umělecký kovář z Moravy, Michal Wunderlich.

Norský žák spolupracoval první týden na restaurování ozdobného plůtku v dílně akademického sochaře, Petra Poláka, v Písnici.

ccdvfrvc 20161110v_130541

Spolu s Haavardem byli v dílně pana Poláka i naši žáci Jakub Šturc a Jan Hoffmann. Účastnit se restaurování a zkusit si další postupy je velmi obohatilo do praxe.

Haavardův program sestavil Radek Coufal. Norský žák se začlenil v druhém týdnu mezi naše kováře do dílny a pod vedením Petra Voříška a Zbyňka Zatloukala si zkoušel modelování a kování. Tlumočil mu další žák, Vojtěch Pták. Haavard se také zúčastnil semináře Karla Bureše s názvem „Renesanční zpracování kovu“.

V sobotu 5. listopadu 2016 zorganizoval Ing. Šimon Vondruška v rámci programu stáže exkurzi do kovářské dílny uměleckého kováře Miloslava Trefance v Činově u Klatov. Obsahem exkurze byla prohlídka kovářského provozu, seznámení s výrobním programem firmy, ukázky pracovních postupů výroby kovaných prvků schodiště a zábradlí pro novostavbu vily v Klatovech, prohlídka dílnou realizovaných kovaných prací instalovaných na různých místech v Klatovech (náměstí, radnice, zámek, park, obchody, restaurace a rodinné domy) a kapličky nedaleko Činova, kterou vlastními náklady rodina pana Trefance desítek let udržuje.

Součástí exkurze bylo občerstvení a posezení v soukromí firmy, kde byly probírány strasti i slasti podnikání v jednom z nejstarších kovořemeslných oborů.

Přínosné byly ukázky rozpracované a právě instalované zakázky kovářských prací na rodinném domě v Klatovech (brány, branky, ploty, balkónová a schodišťová zábradlí včetně řady drobných doplňků) a zejména zručnosti a řemeslného mistrovství předvádějících uměleckých kovářů.

dewf20161110_13ewfew0541

S Radkem Coufalem navštívil Haavard výstavu v Holešovicích „Památky, muzea a řemesla“, s Hynkem Poulem pak Technické muzeum, Malou Stranu a Petřín, s Vojtou Ptákem Pražský hrad a další turistické cíle v centru města. Naši studenti ho vzali také na ochutnávku typického studentského života v Praze.

Manažerka projektu, paní Zuzana Beránková, jemu a našim třem žákům zařídila prohlídku Nového židovského hřbitova, odkud ozdobný plůtek na hrobce Adele Lederer pochází.

Ubytovaný byl Haavard v pokoji hotelového typu na univerzitních kolejích 17. listopadu v Troji.

Asi nejcennější na podobném projektu je, že se stážista seznámil s jiným způsobem výuky a přístupu učitelů, restaurátora i žáků. Okusil tu i náš způsob uvažování a práce a my jsme se zase jeho prostřednictvím mohli dozvědět něco málo o systému výuky a přístupu k práci i životu v Norsku.

Věříme, že spolupráce mezi naší školou, školou v Oddě a Židovskou obcí bude i nadále pokračovat, a obohacovat tak další a další žáky oboru uměleckého kovářství.

Projekt 2

„Střední odborná škola uměleckořemeslná se podílí na druhé iniciativě s Židovskou obcí a norskou školou v Oddě – Spolupráce na záchraně kovových ozdobných prvků a dveří rodinné hrobky Weltsche na Novém židovském hřbitově v Praze 3.

Partnerem školy pro zhotovení díla je opět restaurátor a umělecký sochař, pan Petr Polák, u kterého i se nadále inspirují naši žáci, někteří u něj dokonce našli možnost se učit další činnosti a poznat, jaké je to u zaměstnavatele v oboru.

Pan Polák je pověřený např. restaurováním Matyášovy brány na Pražském hradě nebo kovovými prvky na Stavovském divadle.

Z Oddy přijel žák Odin – na fotografii v zámečnické dílně a při předchozí prohlídce kovářské dílny.

V prvním týdnu – tedy od 15. května 2017 – se Odin zapojil do práce v naší dílně. Za pomoci mistrů a spolupráce našich žáků tvořil např. masku. Naši žáci si měli možnost uvědomit, jak je důležité se učit angličtinu, protože do Norska na oplátku můžou jet jen ti, kteří se domluví.

V 2. týdnu spolupracoval na restaurování ozdobných prvků rodinné hrobky rodiny Weltsche v dílně pana Petra Poláka.

V sobotu pro něj škola zařídila exkurzi ke kováři a mečíři do Litně na Karlštejnsku, také k podkováři do Chuchle. Navíc měl prohlídku Koněpruských jeskyní.

Dozvuky obou stáží na sebe nenechají dlouho čekat. V rámci Erasmu se někteří naši kováři nejpozději na jaře 2018 podívají do norské Oddy. Norští kováři jsou zase nadšení, kolik provozoven a kováren z oboru v Čechách funguje. Navíc se seznámili i s historií a hmotnými památkami na Novém židovském hřbitově.

ZDE FOTOGRAFIE JIŽ HOTOVÉ HROBKY RODINY WELTSCHE