Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

KURZ JE JIŽ NAPLNĚN!!! Výtvarný kurz – ZIMA 2023

Pro uchazeče o studium vypisujeme zkrácený přípravný výtvarný kurz.

Kurz bude probíhat  na adrese školy ve dnech 12. 12. 2023 a 19.12.2023 vždy 16:00 – 19:00 hodin.

Cena kurzu: 1.000 Kč

Po potvrzovacím emailu, že byla přihláška přijata, prosím o uhrazení částky 1.000 Kč nejpozději do 10. 12. 2023. Kurzovné je možné uhradit bezhotovostně převodem na účet školy č. 264656556/0300 vedený u ČSOB, či složit v hotovosti na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na České poště. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte: výtvarný kurz, jméno a příjmení uchazeče.

Pomůcky:

  • Kreslící potřeby (tužky tvrdost: HB nebo B, 2B, 4B)
  • Malířské potřeby: 1×kulatý a 1× plochý  štětec (velikost 10-12), hadřík na utírání štětců
  • Nůžky 

 

Více informací na asistentka@umeleckoremeslna.cz

 

Přihláška na výtvarný kurz

DDMMRRRR