Podzim 2021 – Výtvarný kurz

Kurz probíhá od 6. října 2021 do 15. prosince 2021, vždy od 16 hod do 18 hod.

Cena kurzu je 3.000 Kč.

Po potvrzovacím emailu, že byla přihláška přijata, prosím o uhrazení částky 3.000 Kč nejpozději do 25. 9. 2021 !!!

Kurzovné je možné uhradit bezhotovostně převodem účet školy č. 264656556/0300 vedený u ČSOB, či složit v hotovosti na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na České poště. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte: výtvarný kurz, jméno a příjmení uchazeče.

Pomůcky:

  • Kreslící potřeby (tužky tvrdost: HB nebo B, 2B, 4B)
  • Malířské potřeby: 1×kulatý a 1× plochý  štětec (velikost 10-12), hadřík na utírání štětců
  • nůžky

Počet míst je omezen!!!

Přihláška na výtvarný kurz

DDMMRRRR