Podzim 2020 – Výtvarný kurz

Kurz probíhá mimořádně online každou středu od 15.00 do 16.30.

Cena kurzu je 3.000 Kč.

Po potvrzovacím emailu, že byla přihláška přijata, prosím o uhrazení částky 3.000 Kč nejpozději do 25. 9. 2020 !!!

Kurzovné je možné uhradit bezhotovostně převodem účet školy č. 264656556/0300 vedený u ČSOB, či složit v hotovosti na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na České poště. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte: výtvarný kurz, jméno a příjmení uchazeče.

Pomůcky:

  • Kreslící potřeby (tužky tvrdost: HB nebo B, 2B, 4B)
  • Malířské potřeby: 1×kulatý a 1× plochý  štětec (velikost 10-12), hadřík na utírání štětců
  • nůžky

Počet míst je omezen!!!

Přihláška na výtvarný kurz

DDMMRRRR