Výtvarný kurz –JARO 2023

Vzhledem k zájmu uchazečů vypisujeme zkrácený přípravný výtvarný kurz.

Kurz bude probíhat v úterý ve třech termínech 28.2., 7.3. a 14. 3. 2023 vždy od 16.00 do 18.00 hodin na adrese školy – počet míst omezen!!!

Cena kurzu: 1.000 Kč

Přihláška na kurz

Po potvrzovacím emailu, že byla přihláška přijata, prosím o uhrazení částky 1.000 Kč nejpozději do začátku konání kurzu!!! Kurzovné je možné uhradit bezhotovostně převodem na účet školy č. 264656556/0300 vedený u ČSOB, či složit v hotovosti na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na České poště. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte: výtvarný kurz, jméno a příjmení uchazeče.

Pomůcky:

  • Kreslící potřeby (tužky tvrdost: HB nebo B, 2B, 4B)
  • Malířské potřeby: 1×kulatý a 1× plochý  štětec (velikost 10-12), hadřík na utírání štětců
  • Nůžky 

Přihláška na výtvarný kurz

DDMMRRRR