Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

je každoročně otvíráno pro všechny u nás vyučované umělecké obory:
 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • Vlásenkář a maskér
 • Umělecký truhlář a řezbář
 • Zlatník a klenotník
 • Umělecký štukatér
 • Umělecký pozlacovač
 • Umělecký keramik
 • Umělecký sklenář
 • Umělecký rytec

Kritéria pro zkrácené studium

Zájemci o vzdělávání s výučním listem nebo maturitní zkouškou ve zkrácené formě studia jsou povinni podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, podepsanou uchazečem a doplnit ji předepsanými přílohami:
 • úředně ověřená kopie výučního listu, maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu
 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru (a od školní lékařky, ke které budou pozvaní jen přijatí uchazeči)
 • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR
Zkrácené tříleté studium můžete absolvovat všechny u nás vyučované uměleckořemeslné obory a získat výuční list za tři roky. Navíc, protože máte již absolvované v předchozím vzdělání všeobecné předměty, je jejich výuka vynechána a v týdnu teoretické výchovy se vyučují pro vás povinné předměty jen dva dny. Bližší informace můžete obdržet ve škole.