Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Základní informace

  • Kód oboru: 82-51-H/08
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní realizaci sklenářských prací uměleckořemeslného charakteru se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky a získají znalosti o použití jednotlivých druhů materiálů v oboru. Žáci se naučí zhotovovat vitráže zasklíváním do olověných nebo mosazných profilů, tj. připravovat olověné pásky ve tvarovacím strojku, skládat sklo do pásků podle předlohy, provádět pocínování spojů olověné sítě, nakreslit síť pro vytvoření vitráže z mosazných profilů, zhotovovat konstrukce vitráží, vytvářet vitráž Tiffany technikou, malovat, brousit, leptat, matovat a pískovat sklo, kreslit ornamentální dekorace, zapalovat barvy do povrchu skla, zhotovovat otvory do skla vrtákem a ultrazvukem, provádět povrchové úpravy skla, lakovat a pokovovat povrchy prací, osazovat finální výrobky na místo určení, odstraňovat a doplňovat poškozené části vitráží s použitím původních technik a materiálů. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní především v povolání umělecký sklenář. Provádějí zasklívání otvorových výplní, řezání plochého skla, jednoduché zušlechťování plochého skla a připravují je pro zhotovení vitráží, zhotovují skleněné výplně oken podle výtvarného návrhu a zasazují a spájejí je do mosazných nebo olověných profilů. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Hlavní předměty

Materiály, technologie, dějiny umění, technické kreslení, výtvarná výchova a odborný výcvik.

Odborný výcvik tohoto oboru probíhá po celé tři roky na smluvních pracovištích školy za dozoru učitelů odborného výcviku.

 

Práce žáku