Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Žáci ZŠ

 1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku (uchazeč i zástupce)
 2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání v uvedeném oboru!
 3. Vyplňte prospěch z 7. ročníku a 8. ročníku (poslední dva ukončené ročníky). Na ZŠ vám potvrdí razítkem prospěch a vyplní číslo školy (IZO) – druhá strana přihlášky vpravo nahoře
 4. Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (pro žáky kteří jsou v evidenci pedagogicko-psychologicé poradny)
 5. Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění
 6. U cizinců – nutnost doložit potvrzující oprávněnost pobytu cizince (mimo občany EU a jejich rodinných příslušníků) 

Starší žáci

 1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku
 2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání v uvedeném oboru!
 3. Kopii vysvědčení z posledního navštěvovaného ročníku předchozí školy
 4. Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (pro žáky kteří jsou v evidenci pedagogicko-psychologicé poradny)
 5. Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění
 6. U cizinců – nutnost doložit potvrzující oprávněnost pobytu cizince (mimo občany EU a jejich rodinných příslušníků) 

Pro nástavbové studium a absolventy středních a vysokých škol

 1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku
 2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání v uvedeném oboru!
 3. Kopii výučního listu (pokud nebyl výuční list získán na naší škole)
 4. Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (pro žáky kteří jsou v evidenci pedagogicko-psychologicé poradny)
 5. Případný lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění
 6. U cizinců – nutnost doložit potvrzující oprávněnost pobytu cizince (mimo občany EU a jejich rodinných příslušníků)

Rekvalifikační studium

 1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku
 2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání v uvedeném oboru!
 3. Kopii vysvědčení ze střední školy