Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

je každoročně otvíráno pro všechny u nás vyučované umělecké obory:

 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • Vlásenkář a maskér
 • Umělecký truhlář a řezbář
 • Umělecký štukatér
 • Zlatník a klenotník
 • Umělecký pozlacovač
 • Umělecký keramik
 • Umělecký sklenář
 • Umělecký rytec

Studium je dvouleté, obsahuje minimálně 560 hodin odborné praxe – odborný výcvik pomůžeme zajistit.

Informace o studiu v roce 2023/2024

 • Přihlášky do školního roku 2023/2024 z důvodu vysoké naplněnosti je nutné dodat nejpozději do 19. 5. 2023. Později budou přijímány mimořádně, informujte se na tel. 266 311 751.
 • Přijímací motivační pohovory se uskuteční v červenci a srpnu 2023 (uchazečům zašleme pozvánky e-mailem).
 • K motivačnímu pohovoru s sebou přineste 5 – 10 vlastních výtvarných nebo řemeslných prací.

PODMÍNKY:

1. Ukončené středoškolské vzdělání
2. Zájem o obor
3. Intenzivní dvouletá práce

A. Za dva roky se zúčastníte šesti sobot plných intenzivních seminářů.
B. K průběžným a závěrečným zkouškám se připravujete samostudiem s pomocí vyučujících při konzultacích.
C. Nemáte status studenta, jelikož to není prezenční forma studia!!!
VÝSLEDEK: Plnohodnotné závěrečné zkoušky + výuční list

Studijní řád, základní informace a harmonogram výuky zde