Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

TRADICE

JEDINEČNOST A ORIGINALITA

RODINNÉ PROSTŘEDÍ

 • škola má pouze +- 250 žáků. Vzájemná komunikace mezi studenty a učiteli i vedením je velice dobrá

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

 • preferujeme kvalitu před kvantitou, tj. výuku odborných předmětů v menších skupinkách

OFFICE 365 ZDRARMA PRO STUDENTY

 • zdarma po dobu studia programy Microsoft Word, Excel, Powerpoint aj.

STÁŽE

 • škola každoročně posílá vybrané studenty na
  zahraniční stáže a výměnné pobyty přes

ERASMUS+ Norsko

ERASMUS+ 2018/2019

ERASMUS+ 2019/2020

PŘEDNÁŠKY ODBORNÍKŮ Z PRAXE

 • škola každoročně pořádá mnoho přednášek s odborníky z praxe, např. počet přednášek za rok 2018/2019 bylo 21

MODERNÍ UČEBNY

 • každá učebna je vybavena stolním počítačem a projektorem, škola má novou učebnu ICT

BAKALÁŘI

 • škola plnohodnotně používá systém Bakaláři. Žáci i rodiče můžou sledovat pohodlně z mobilního telefonu nebo PC studijní výsledky, absenci žáka, úkoly, připojovat se do on-line výuky aj. (více informací zde)

DISTANČNÍ VÝUKA

 • výuka v době, kdy mají žáci zakázáno chodit do školy, probíhá přes videohovory

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

 • v průběhu studia lze za dobré studijní výsledky získat prospěchové stipendium

EUROPASS

 • škola zajišťuje pro všechny své absolventy Europass v anglickém jazyce, který obdrží spolu s maturitním vysvědčením nebo výučním listem. Europass popisuje znalosti a dovednosti získané držiteli osvědčení o odborném vzdělání a přípravě. Doplňuje informace uvedené v oficiálním osvědčení, aby bylo lépe srozumitelné, zejména v zahraničí.