Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

  • Kód oboru:82-48-L/01
  • Kategorie vzdělání:Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru:Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát:vysvědčení o maturitní zkoušce + Europass

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci získají ucelené umělecko-historické znalosti v oblasti vývoje společnosti a její výtvarné kultury od jejího vzniku až po současnost a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Získají poznatky o materiálech, technikách a technologických postupech ve volném a užitém výtvarném umění, o památkové péči a sběratelství, ochraně starožitných předmětů, znalectví, legislativě v obchodní a provozní činnosti starožitnictví. Naučí se provádět obchodní operace a činnosti související s prodejem ve starožitnictví a zabezpečovat předměty v provozovně starožitnictví. Naučí se rozeznávat, určovat a hodnotit zboží při jeho nákupu a následně ho odborně nabízet zákazníkům, včetně veškerých úkonů s tím souvisejících. Obor připravuje žáky pro zvládnutí základní organizace práce provozoven se starožitným zbožím, jejich hospodářského a personální řízení. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní především v provozovnách se starožitnickým zbožím při posuzování, oceňování, výkupu a prodeji zboží. Mohou se uplatnit také v muzeích, galeriích a aukčních síních, dále v propagaci kulturních akcí, při pořádání veletrhů volného a užitého umění. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Například pokračují ve studiu v oborech teorie umění nebo v oborech pedagogických.