Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

1. Zkušební předměty

MATURITNÍ ZKOUŠKA SPOLEČNÁ ČÁST

2 povinné zkoušky:

český jazyk a literatura didaktický test 75 minut

cizí jazyk* didaktický test 100 minut (40 minut poslech, 60 minut čtení a jazyková kompetence)

nebo

matematika didaktický test 120 minut

MATURITNÍ ZKOUŠKA PROFILOVÁ ČÁST

82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

82-48-L/01 Starožitník

povinné zkoušky:povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura – písemná práce – rozsah minimálně 250 slov; 110 minut; 4 zadání, žák si 1 zadání zvolí; ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Cizí jazyk* – písemná práce – 1. část rozsah minimálně 130 slov; 2. část rozsah minimálně 70 slov, 60 minut; 1 zadání; ústní zkouška před zkušební maturitní komisí ؘ– 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Výtvarná výchova – Praktická zkouška; Ústní zkouška  – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Dějiny umění – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Techniky uměleckých řemesel – Obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí – 5 minut příprava, 15 minut zkouška

Český jazyk a literatura – písemná práce – rozsah minimálně 250 slov; 110 minut; 4 zadání, žák si 1 zadání zvolí; ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Cizí jazyk* – písemná práce – 1. část rozsah minimálně 130 slov; 2. část rozsah minimálně 70 slov, 60 minut; 1 zadání; ústní zkouška před zkušební maturitní komisí ؘ– 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Užité umění – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Dějiny umění – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

Techniky uměleckých řemesel – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – 15 minut příprava, 15 minut zkouška

* anglický, německý, ruský jazyk (žák může konat zkoušku z cizího jazyka, který se ve škole vyučuje)

 

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Z TECHNIK PRO ŽÁKY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA

ZDE: Požadavky maturitní práce z předmětu Techniky – nástavbové studium

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE OBORU STAROŽITNÍK

ZDE: Podmínky maturitní práce starožitník

2. Termíny

Jarní zkušební období

Písemná zkouška ČJ: 12.4. 2021 v 8:00
Písemná zkouška CJ: 13.4. 2021 v 8:00
Didaktické testy společné části se uskuteční v období od pondělí od 3. května 2021 do 7. května 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2021.
Praktická zkouška: 24.5. 2021
Ústní zkoušky: 24.5 – 28.5. 2021 

3. Otázky na maturitu

Český jazyk – povinná četba

Anglický jazyk

Nástavbové studium 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

 

82-48-L/01 Starožitník