Doklasifikace

Žáci, kteří se nedostaví na řádný termín doklasifikace, tedy 24. a 25.8. 2016, musí písemně zažádat vedení školy (info@umeleckoremeslna.cz).

Školní jídelna

Provoz školní jídelny bude zahájen od 29.8. 2016.

Doklasifikace

Informace pro žáky, kteří byli z některých předmětů neklasifikováni, popř. dělají reparát

Termín doklasifikace je 24. 8. 2016
Bc. Hrbková 8:00 hod.
Mgr. Čermák 11:30 hod.
J. Linger 12:00 hod.
ostatní vyučující od 9: 30 hod.
Další informace mlezivová@umeleckoremeslna.cz.

Umělecký kovář

PŘEDSTAVUJEME NAŠE OBORY: Umělecký kovář

Autorská práva a tvůrce realizace: Vyšší odborná škola publicistiky, Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1

Přejeme všem žákům krásné prázdniny!

Začátek školního roku 2016/2017 je ve  čtvrtek 1. září 2016 v 8,00.

Rozpis tříd a učeben najdete vlevo v přízemí na nástěnce.

Následují třídnické hodiny a informace o průběhu školního roku (všichni).

pátek 2. 9. 2016 budou na praxi U2A, B, C. Ostatní třídy pokračují ve škole třídnickými pracemi.

Od pondělí 5. 9. 2016 jsou na praxi 1. a 3. ročníky.

Libeňský zámek 2016

V sobotu 25. června Střední odborná škola uměleckořemeslná představila na Libeňském zámku umělecké kováře, štukatéry, sklenáře, rytce, keramiky a vlásenkáře.

Děkujeme všem učitelům i studentům za ukázky, reprezentaci a nasazení. Historická řemesla na historické slavnosti míru mezi Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem rozhodně patřila.

« 1 z 8 »

Závěrečné zkoušky – podzim 2016

Přihláška do: 2. 8. 2016

2. 9. 2016 – Písemná závěrečná zkouška

5. 9. – 15. 9. 2016-  Praktická závěrečná zkouška

22. 9. 2016 –  Ústní závěrečná zkouška

Pro přihlášení k závěrečné zkoušce je nutné vyplnit „přihlášku k závěrečné zkoušce“, kterou naleznete na našich stránkách. Pokud neodevzdáte včas přihlášku, nebudete zapsání do rozpisu závěrečných zkoušek.

V případě, že budete v srpnu vykonávat doklasifikace k uzavření ročníku, budete automaticky zařazeni k termínu závěrečné zkoušky.

Závěrečné zkoušky žáků uměleckořemeslných oborů 2016

20. – 23. 6. probíhají na naší škole závěrečné zkoušky žáků uměleckořemeslných oborů. Ukázka závěrečných prací.

« 1 z 4 »

Závěrečné zkoušky Vlásenkářů a maskérů část : maska

« 1 z 4 »

Kování v Litni

NADŠENÍ. ZÁJEM. SKVĚLÁ PARTA. A NAKONEC I OCENĚNÍ.

Naši kováři se ve dnech 3. – 5. června zúčastnili Kování v Litni.

Děkujeme všem mistrům i žákům, kteří soutěžili s velkým nasazením.

« 1 z 5 »