Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

1. Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)

Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:

a) má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitele školy o opakování ročníku
b) má 1 až 2 nedostatečné, případně má z některého předmětu „nehodnocen“ má možnost vykonat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu a v případě úspěšného vykonání těchto zkoušek nejpozději do 31. srpna jde k závěrečné zkoušce v náhradním termínu v září.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.   ->  Písemné oznámení ke stažení

 

2. Obsah závěrečné zkoušky

 

3. Termíny závěrečných zkoušek

Řádný termín pro školní rok 2019/2020:

ODEVZDÁNÍ PÍSEMNÉ TECHNICKÉ DOKUMENTACE U VŠECH OBORŮ KROMĚ 82-51-H/02 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ: do 11. června. 2020

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 20. květen 2020 začátek v 8:00

PRAKTICKÁ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 21. květen 2020 – 10. červen 2020

PRAKTICKÁ ČÁST PRO OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR: 3. červen 2020

STUDIJNÍ VOLNO: 11. červen 2020 – 16. červen 2020

ÚSTNÍ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 17. červen 2020 – 23. červen 2020

 

4. Samostatná odborná práce (SOP) a technická dokumentace

Samostatná odborná práce 

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř – ZADÁNÍ SOPŠABLONA
82-51-H/04 Umělecký keramik – ZADÁNÍ SOPŠABLONA
82-51-H/06 Umělecký štukatér – ZADÁNÍ SOPŠABLONA

práci je nutno pravidelně konzultovat s panem Zbyňkem Zatloukalem

Technická dokumentace

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář – nemá povinné práci vypracovat (škola doporučuje vypracovat základní kapitoly výtvarný návrh, technický výkres, technologický postup, fotografie hotového díla)
82-51-H/03 Zlatník a klenotník – zadání bude zveřejněno na začátku března  
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér – zadání bude zveřejněno na začátku března
82-51-H/07 Umělecký pozlacovač – zadání bude zveřejněno na začátku března
82-51-H/08 Umělecký sklenář – zadání bude zveřejněno na začátku března
82-51-H/09 Umělecký rytec – zadání bude zveřejněno na začátku března

práci je nutno pravidelně konzultovat s mistrem odborného výcviku, který za tuto práci zodpovídá! (je možné konzultovat také s učitelem na technologie a materiály a se Zbyňkem Zatloukalem)

 

5. Všichni absolventi obdrží také EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení pro absolventy. Společná iniciativa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropské komise.

Dokument Europass-dodatek k osvědčení

Projekt Europass vyvíjí své aktivity již od roku 2005 ve všech zemích Evropské unie (a v několika dalších). V České republice na konci školního roku 2009/2010 obdrželi dokument Europass-dodatek k osvědčení absolventi téměř poloviny všech škol poskytujících vzdělání maturitního a výučního stupně, v číslech téměř 40 tisíc žáků všech letošních oborů vzdělání.

Za systém vydávání dokumentu zodpovídá Národní centrum Europass ČR. Činí tak ve spolupráci s Regionálními konzultačními centry a jednotlivými školami. Přihlášení škol do systému a veškerá další administrace probíhá prostřednictvím internetové databáze na stránkách NCE ČR. Veškeré služby spojené s projektem Europass jsou pro školy i samotné absolventy bezplatné, odbornou stránku zajišťuje NCE ČR ve spolupráci s NÚOV a administrativní zátěž škol je omezena na minimum.

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Národního centra Europass ČR www.europass.cz.