Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Hledám...

odkaz na...

… kdy budou třídní schůzky, prázdniny a další důležité termíny školního roku

… kdy máme na škole přestávky

…. rozvrh, suplování, průběžnou klasifikaci, docházku a absenci, termíny uzavření klasifikace a plány akcí

… kdo učí na naší škole a jak kontaktovat vyučující, třídního učitele a vedení školy

… jak se přihlásit do elektronické žákovské knížky (bakaláři)

… jak omluvit absenci žáka v teoretickém vyučování

… informace o výchovném a kariérové poradenství a prevence nežádoucích jevů