Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Materiály

 1. ročník
  1. pololetí:
   1. Přehled technických materiálů
   2. Vlastnosti kovů
   3. Technické železo
   4. Ocel
   5. Neželezné kovy a jejich slitiny
   6. Drahé kovy
   7. Slitiny drahých kovů
   8. Zkoušení slitin drahých kovů

 

 1. pololetí:
  1.  Pomocné látky
  2. Chemické zpracování drahých kovů
  3. Získávání drahých kovů z odpadů
  4. Povrchové úpravy kovů
  5. Puncování
  6. Hospodaření s drahými kovy

 

 1. ročník
  1. pololetí:
   1. Drahé kameny a jejich vlastnosti
   2. Výroba drahých syntetických kamenů
   3. Určování drahých kamenů
   4. Vliv žáru a kyselin na drahé kameny
   5. Ochrana zdraví a životního prostředí