Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Výrobky a práci našich kovářů obdivovali v krásném počasí v sobotu 7. května návštěvníci Únětického pivovaru.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána