Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Materiály

 1. ročník
 1. pololetí:
  1. Přehled technických materiálů
  2. Vlastnosti kovů
  3. Technické železo
  4. Ocel
  5. Neželezné kovy a jejich slitiny
  6. Drahé kovy
  7. Slitiny drahých kovů
  8. Zkoušení slitin drahých kovů

 

 1. pololetí:
  1. Pomocné látky
  2. Plasty
  3. Dřevo
  4. Povrchové úpravy kovů a ochrana proti korozi
  5. Puncovnictví
  6. Slévárenství, způsoby lití