Šablony Podkovářská

Projekt

Šablony Podkovářská

je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu Šablony Podkovářská, realizovaného v rámci OP VVV, je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Z nabídky šablon škola zvolila jak aktivity směřující k podpoře žáků formou individuálních setkání s kariérovým poradcem, nebo doučováním žáků v předmětech, ve kterých jsou nejvíce ohroženi neúspěchem, tak aktivity zaměřené na podporu profesně osobnostního rozvoje pedagogů. Podpora pedagogů bude probíhat v oblastech, jako je např. vzájemná spolupráce pedagogů školy při přípravě a realizaci vyučování ve vybraných tématech, sdílení zkušeností s pedagogy jiných škol či zapojení odborníka z praxe do hodin odborné přípravy a stáže pedagogů u možných budoucích zaměstnavatelů. V neposlední řadě bude také realizováno vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze.