Ředitel školy se zástupcem pro praxi a zástupcem žáků jednali s Řemeslnickou komorou v Bavorsku o výměnných stážích studentů, o umístění absolventů do bavorských firem a o dalších možnostech česko-německé spolupráce do dalších let.