Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Projekt Modernizace kovářské dílny pro učební obor 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002168

Cílem projektu je modernizace odborných učeben – kovářských dílen a pasířské dílny pro učební obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř, který je jedním ze stěžejních oborů a na škole je tradičně vyučován již od jejího založení. Materiální vybavení odborných učeben však již neodpovídá současným požadavkům na střední odborné vzdělávání.

Z prostředků projektu bude pořízeno zejména nové strojní vybavení dílen, např. pneumatický buchar, pásové pily, stolní vrtačky, pákové nůžky, signovačky a další různé nářadí. Pořízena bude také smaltovací pec pro využití zejména v oboru umělecký pasíř. Realizovány budou drobné stavební úpravy – opravy a nový nátěr podlah, výmalba.

Účelem projektu je zajistit pro žáky kvalitní a příjemné pracovní prostředí, kde se budou cítit dobře a které je bude motivovat ke studiu a získávání praktických dovedností v daném oboru.

Projekt zapadá do dlouhodobé strategie školy budovat kvalitní zázemí pro odborný výcvik uměleckořemeslných oborů, jejichž výuka je v mnoha případech ojedinělá, motivovat žáky ke studiu a přispět k posílení prestiže středního odborného vzdělávání a udržení tradičních uměleckých řemesel.