Návštěva školy prezidenta bavorské hospodářské komory

15. 11. 2017 navštívil školu prezident bavorské hospodářské komory, pan dr. Georg Haber. Cíl: navázání spolupráce mezi školou a německými zaměstnavateli v následujících letech.