Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Požadavky ke zkouškám – rekvalifikační studium I. – Materiály (výroba keramiky)

1. Světové dějiny keramiky – od Věstonické Venuše, neolit, Mezopotámie, Egypt, dálný východ, antika, středověk, novověk.

2. Dějiny keramiky na území českých zemí (pravěk, středověk, novověk).

3. Rozdělení keramiky (dle nasákavosti, použití, výroby, atd).

4. Hrubá stavební keramika – cihly: výroba, druhy výrobků, lehčiva.

5. Jemná stavební keramika – dlaždice, obkladačky, stavební pásky.

6. Pórovinová keramika – základní vlastnosti.

7. Terakota – historie, význam, suroviny, výrobky.

8. Hrnčina – historie, význam, suroviny, výrobky.

9. Kachle – historie, význam, suroviny, výrobky.

10. Majolika a fajáns – historie, význam, suroviny, výrobky; habánská keramika

11. Bělnina – historie, význam suroviny.

12. Žáruvzdorné a brusné materiály

LITERATURA:

internet

Herainová Marcela: Cihlářská výroba a kamenina (Silikátový svaz)

Herainová Marcela: Keramické obkladové materiály (Silikátový svaz)

Herainová Marcela: Glazury, keramické barvy a dekorační techniky (Silikátový svaz)

Herainová Marcela: Žárovzdorné materiály (Silikátový svaz)

k dostání v pasáži Luxor na Václavském náměstí v Praze