Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Dne 7.4. 2016 proběhla v rámci hodiny TV sportovní akce Laser game. 

Zúčastnilo se celkem 15 studentu v doprovodu učitelů p. Šetkové a Čermáka. Proběhly celkem dvě hry, ve kterých se žáci rozdělili do 4 teamů po 4 lidech, kdy cílem hry bylo získat co nejvíce bodů (zásahu). Akce byla hodnocena žáky i učiteli za vydařené zpestření hodiny TV, což ukazují i spokojeně a unavené výrazy na společné fotografií.

V první hře vyhrál team zelených: Beneš, Bartl, Čermák, Žalský
V druhé hře vyhrál team růžových: Čermák, Bartl, Danielová, Nerad

Sláva vítězům, čest poraženým.

vice informací viz. výsledky dole ↓

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána