Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Ve dnech 6. – 8. listopadu 2019 se zúčastnil učitel naší školy PhDr. Miloslav Vlk konference o obnově a využívání škol, která se konala v Městské knihovně v Písku, jež byla vyhlášena Knihovnou roku 2019. Pořadatelem této konference byl Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

První den konference se zaměřil na krátký pohled do historie základních škol v Písku, na dějiny středního a vyššího píseckého školství, a na venkovské školy na Písecku.

Druhý a také hlavní konferenční den slavnostně zahájil ředitel Institutu pro památky a kulturu Ing. Aleš Kozák. Pak již následovala řada zajímavých bloků přednášek, jako např. Školní budovy z pohledu památkové péče, Gotické, renesanční a barokní školství v českých zemích – dochované stavby, Nultá a první etapa výstavby vesnických škol v 18. století a mnoho dalších. Odpolední přednášky se pak věnovaly tématům jako Nové využití školních budov, Moderní dostavby historických škol či Citlivě rekonstruované budovy škol.

Třetí den konference měli pak účastníci možnost si prohlédnout zajímavé školní budovy v Písku a okolí, jako právě nepřístupné prostory Městské knihovny v Písku, ateliéry ve VOŠ restaurátorské, novorenesanční budovu ZŠ v Protivíně či Střední rybářskou školu a Vyšší odbornou školu vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech.

Konference byla originální a to nejen z hlediska vztahu pedagogiky a vývoje dispozice a architektury školních budov, ale i prohlídkami různých typů škol a jejich současného kulturního využití. Pro konferenci byla charakteristická přátelská atmosféra v jedinečném prostředí písecké školy, přestavěné na moderní městskou knihovnu 21. století.