Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Dne 11. 10. 2017 jsme šli se žáky U2B, S1A, S2A, S3A a všemi nástavbovými třídami do centra Prahy poznávat různé architektonické styly a malby na stěnách domů, včetně galerií na poznávání různých předmětů , obrazů či sošech z různých období.

Prohlídku jsme začali Obecním domem na Nám. Republiky, potom jsme prošli Prašnou bránou a vydali jsme se směrem ke Stavovskému divadlu, kde jsme na rohu ulice shlédli výlohy proslulého starožitnictví DOROTHEUM. Potom jsme si prohlédli budovu Stavovského divadla se sochou a o pár metrů dále významnou budovu Karolina. Pokračovali jsme směrem do Perlové ulice , kde jsme nahlédli do dvou obchodů -STAROŽITNOSTÍ a STAROŽITNOSTÍ – GALERIE USTAR v Rytířské ulici. Zahli jsme doleva a došli na roh k PALÁCI ADRIA a pokračovali směrem na Národní třídu. Na chvíli jsme odbočili do postranní ulice, kde byl další obchod s VOJENSKÝMI STAROZITNOSTMI. Chvíli jsme si tam odpočinuli a posléze se vydali ke konečné zastávce – budově PLATÝZ, kde se na nádvoří nachází AUKČNÍ GALERIE PLATÝZ.

Celkově se celá exkurze moc vydařila včetně počasí a za pěkného poutavého výkladu obou učitelů – p. Janžury a p. MgA. Poula včetně doprovodu Mgr. Janatové.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána