3 kováři v Norsku. 10. března – 7. dubna 2019 jsou tři stážisté v Norské Oddě, kde se při místní střední škole učí na kovárně a přebírají zkušenosti tamějších kovářů.