Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Studium pro rekvalifikanty z předmětu dějiny umění

Doporučená literatura:

pokud mám zjednodušovat, tak studentům radíme, ať se naučí u každé z kapitol dějin umění hlavně:

1. pololetí 1. ročníku:

Samostatný oddíl studia jsou tzv. Pojmy:
Architektura, sochařství, malířství, grafika, užité umění (co to je; čím se tyto obory neboli druhy výtvarného umění vyznačují; podle čeho se dělí).

Pravěké umění (nástěnné malby, keramika, megalit. stavby);
Centra pravěkého umění; historické dělení; techniky uměleckých postupů.

Starověk:
Starověký Egypt;
Mezopotámie (srovnání s Eg. _přírodní podmínky);

Kultury egejské oblasti:

St. Řím (+ Etruskové)_ postihnout pojem antika.

2. pololetí 1. ročníku:

Křesťanská antika
Byzantská říše (od starověku přes středověk jdoucí pojem)

Středověk:
Raný: Karolínská, Otonská renesance: předrománská Evropa;
Vrcholný: Románský sloh
Gotický sloh

1.pololetí 2. ročníku:

Novověk:

Renesance (manýrismus_ dvůr Rudolfa II)
Baroko+ rokoko
Klasicismus (+ průmyslové revoluce)

2.pololetí 2. ročníku:

19. stol.:
Romantismus (historismus)
proudy realismu + barbizonská škola + Generace NG
Impresionismus + postimpresionismus
Secese + symbolismus + expresionismus

20. stol.:
směry 1. pol. 20. st.:
fauvismus, kubismus, (futurismus), surrealismus; v architektuře funkcionalismus
směry 2. pol. 20. st.:
Pop-art, op-art, sorela, abstraktní expresionismus

Kontakt na vyučujícího

Hynek Poul
email: poul.h@atlas.cz