Naši kováři, keramici a vlásenkáři se zúčastnili akce pořádané naším učitelem, Ing. Šimonem Vondruškou. V krásném okolí chrámu svatého Petra v Praze 1 mohli návštěvníci obdivovat naše žáky v sobotu 17. 9. 2016.

« z 2 »