Způsob hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020 – konečné ročníky

Ředitel školy oznamuje způsob hodnocení a ukončení 2. pololetí školního roku 2019/2020:

Žáci závěrečných ročníků:

Způsob hodnocení

podle Vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (výběr):

§ 1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

§ 3) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

Způsob ukončení

Vysvědčení obdrží žáci závěrečných ročníků nejpozději v pátek před týdnem konání prvních částí maturitní nebo závěrečné zkoušky.

Žáky přestanou být 30. 6. 2020