ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – OPRAVNÝ TERMÍN

Odevzdání hodnocení z praktické výuky nejpozději: pátek 26. 6. 2020

Odevzdání písemné technické dokumentace u všech oborů (kromě 82-51-H/02 Umělecký truhlář): čtvrtek 1. 10. 2020

Písemná závěrečná zkouška: středa 2. 9. 2020 v 8:00 h

Praktická závěrečná zkouška: čtvrtek 3. 9. 2020 – úterý 29. 9. 2020

Provedení a vyhodnocení společné praktické části ZZ pro obor Vlásenkář a maskér: pátek 18. 9. 2020

Studijní volno: středa 30. 9. 2020 – pátek 2. 10. 2020

Ústní závěrečná zkouška: pondělí 5. 10. 2020 – úterý 6. 10. 2020