Ukázka prací – závěrečné zkoušky 2019 (2. náhradní termín)

Ukázka prací z ústních závěrečných zkoušek tříletých oborů a rekvalifikačního studia (2. náhradní termín).

Absolventům gratulujeme!