Závěrečné zkoušky 2019 2. náhradní termín

Ukázka prací z ústních závěrečných zkoušek tříletých oborů a rekvalifikačního studia (2. náhradní termín).

Absolventům gratulujeme!