Závěrečné zkoušky 2018/19

Omlouvání a zapisování k závěrečným zkouškám

Omluva ze závěrečných zkoušek

Přihláška k závěrečným zkouškám 

(pouze pro studenty, kteří se hlásí k závěrečné zkoušce a již mají uzavřenou klasifikaci za třetí rok studia z předchozích let či z předchozího omluveného termínu)

 

Závěrečná zkouška pro školní rok 2018/2019

 

Předpokládané termíny:

Řádný termín:

 

U listopadového termínu uchazeč oznámí řediteli školy písemně, že chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.