Závěrečné zkoušky

1. Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)

Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:

a) má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitele školy o opakování ročníku
b) má 1 až 2 nedostatečné, případně má z některého předmětu „nehodnocen“ má možnost vykonat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu a v případě úspěšného vykonání těchto zkoušek nejpozději do 31. srpna jde k závěrečné zkoušce v náhradním termínu v září.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.   ->  Písemné oznámení ke stažení

2. Obsah závěrečné zkoušky

3. Termíny závěrečných zkoušek

2. opravný termín pro školní rok 2019/2020:

ODEVZDÁNÍ PÍSEMNÉ TECHNICKÉ DOKUMENTACE U VŠECH OBORŮ KROMĚ 82-51-H/02 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ: do 1. 12. 2020

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 02. listopadu 2020 začátek v 9:00

PRAKTICKÁ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 03. listopadu 2020 – 30. listopadu 2020

PRAKTICKÁ ČÁST PRO OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR: 30. listopadu 2020 v 9:00

STUDIJNÍ VOLNO: 1.12. 2020 – 4.12. 2020

ÚSTNÍ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 7.12. 2020

4. Samostatná odborná práce (SOP) a technická dokumentace

  • Součástí praktické zkoušky je student povinen vypracovat písemnou SOP nebo technickou dokumentaci (mimo obor umělecký truhlář a řezbář).
  • Každý obor má své zadání práce vydané národním ústavem pro vzdělávání, toto zadání je nutno dodržet!
  • U každého oboru je vytvořena pomocná šablona pro tvorbu práce, kterou je vhodné použít.

Samostatná odborná práce 

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř – ZADÁNÍ SOPŠABLONA
82-51-H/04 Umělecký keramik – ZADÁNÍ SOPŠABLONA
82-51-H/06 Umělecký štukatér – ZADÁNÍ SOPŠABLONA

práci je nutno pravidelně konzultovat s panem Zbyňkem Zatloukalem

Technická dokumentace

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář – nemá povinnou práci vypracovat (škola doporučuje vypracovat základní kapitoly výtvarný návrh, technický výkres, technologický postup, fotografie hotového díla)
82-51-H/03 Zlatník a klenotník ZADÁNÍ ŠABLONA
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér ZADÁNÍŠABLONA
82-51-H/07 Umělecký pozlacovač ZADÁNÍ  ŠABLONA
82-51-H/08 Umělecký sklenář ZADÁNÍŠABLONA
82-51-H/09 Umělecký rytec ZADÁNÍŠABLONA

práci je nutno pravidelně konzultovat s mistrem odborného výcviku, který za tuto práci zodpovídá! (je možné konzultovat také s učitelem na technologie a materiály a se Zbyňkem Zatloukalem)

5. Všichni absolventi obdrží také EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení pro absolventy. Společná iniciativa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropské komise.

Dokument Europass-dodatek k osvědčení

  • je příloha k maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu
  • je k dispozici absolventům napříč celou Evropou
  • popisuje v češtině a v jednom cizím jazyce (podle výběru) znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním daného oboru
  • poskytuje absolventům kvalitní podporu pro případné uplatnění na evropském trhu práce nebo při dalším studiu.

Projekt Europass vyvíjí své aktivity již od roku 2005 ve všech zemích Evropské unie (a v několika dalších). V České republice na konci školního roku 2009/2010 obdrželi dokument Europass-dodatek k osvědčení absolventi téměř poloviny všech škol poskytujících vzdělání maturitního a výučního stupně, v číslech téměř 40 tisíc žáků všech letošních oborů vzdělání.

Za systém vydávání dokumentu zodpovídá Národní centrum Europass ČR. Činí tak ve spolupráci s Regionálními konzultačními centry a jednotlivými školami. Přihlášení škol do systému a veškerá další administrace probíhá prostřednictvím internetové databáze na stránkách NCE ČR. Veškeré služby spojené s projektem Europass jsou pro školy i samotné absolventy bezplatné, odbornou stránku zajišťuje NCE ČR ve spolupráci s NÚOV a administrativní zátěž škol je omezena na minimum.

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Národního centra Europass ČR www.europass.cz.