Závěrečné zkoušky 2018/19

Omlouvání a zapisování k závěrečným zkouškám

Omluva ze závěrečných zkoušek

Přihláška k závěrečným zkouškám 

(pouze pro studenty, kteří se hlásí k závěrečné zkoušce a již mají uzavřenou klasifikaci za třetí rok studia z předchozích let či z předchozího omluveného termínu)

 

Závěrečná zkouška pro školní rok 2018/2019

Opravný termín:

Odevzdání hodnocení z praktické výuky nejpozději: 28. 6. 2019

Odevzdání písemné technické dokumentace (82-51-H/01 a 82-51-H/04) – 14. 6. 2019

Odevzdání písemné technické dokumentace (u oborů 82-51-H/02, 03, 05, 06, 07, 08, 09) nejpozději: 4. 10. 2019

Písemná závěrečná zkouška: 3. 9. 2019 v  8.00 hod.

Praktická závěrečná zkouška: 4. 9. 2019 – 30. 09. 2019

Provedení a vyhodnocení společné části praktické části ZZ pro obor Vlásenkář a maskér: 18. 9. 2019

Studijní volno: 1. 10. 2019 – 4. 10. 2019

Ústní závěrečná zkouška: 7. 10. 2019 – 9. 10. 2019

 

2. opravný termín:

Odevzdání hodnocení z praktické výuky nejpozději: 30. 9. 2019

Odevzdání písemné technické dokumentace (82-51-H/01 a 82-51-H/04) – 13. 9. 2019

Odevzdání písemné technické dokumentace (u oborů 82-51-H/02, 03, 05, 06, 07, 08, 09) nejpozději: 6. 12. 2019

Písemná závěrečná zkouška: 4. 11. 2019

Praktická závěrečná zkouška: 5. 11. 2019 – 2. 12. 2019

Provedení a vyhodnocení společné části praktické části ZZ pro obor Vlásenkář a maskér: 2. 12. 2019

Studijní volno: 3. 12. 2019 – 6. 12. 2019

Ústní závěrečná zkouška: 9. 12. 2019 – 10. 12. 2019

 

U listopadového termínu uchazeč oznámí řediteli školy písemně, že chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.