Závěrečné zkoušky

Omlouvání a zapisování k závěrečným zkouškám

Omluva ze závěrečných zkoušek

Přihláška k závěrečným zkouškám 

(pouze pro studenty, kteří se hlásí k závěrečné zkoušce a již mají uzavřenou klasifikaci za třetí rok studia z předchozích let či z předchozího omluveného termínu)

 

Závěrečná zkouška

2. opravný termín:

Odevzdání hodnocení z praktické výuky nejpozději: 30. 9. 2019

Odevzdání písemné technické dokumentace (82-51-H/01 a 82-51-H/04) – 13. 9. 2019

Odevzdání písemné technické dokumentace (u oborů 82-51-H/02, 03, 05, 06, 07, 08, 09) nejpozději: 6. 12. 2019

Písemná závěrečná zkouška: 4. 11. 2019

Praktická závěrečná zkouška: 5. 11. 2019 – 2. 12. 2019

Provedení a vyhodnocení společné části praktické části ZZ pro obor Vlásenkář a maskér: 2. 12. 2019

Studijní volno: 3. 12. 2019 – 6. 12. 2019

Ústní závěrečná zkouška: 9. 12. 2019 od 8:00

 

 

Řádný termín pro školní rok 2019/2020:

středa 20. květen 2020 písemná závěrečná zkouška
čtvrtek 21. květen 2020 středa 10. červen 2020 praktická závěrečná zkouška
středa 3. červen 2020 Provedení a vyhodnocení společné části praktické části ZZ pro obor Vlásenkář a maskér
čtvrtek 11. červen 2020 úterý 16. červen 2020 studíjní volno
středa 17. červen 2020 úterý 23. červen 2020 ústní závěrečná zkouška

 

 

U listopadového termínu uchazeč oznámí řediteli školy písemně, že chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.