Závěrečné zkoušky pro rok 2021

 

1. Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky

Žáci posledního ročníků (U3A, U3B, N2A, S4A):

K závěrečné zkoušce jde žák, který ve třetím ročníku prospěl v I. pololetí!

Žáci, kteří mají v I. pololetí:

nedostatečně (5) mohou požádat zástupce ředitele o komisionální přezkoušeni. Žádost je nutno poslat e-mailem na adresu cermak@umeleckoremeslna.cz do 28. 2. 2020. Do žádosti uveďte, že ŽÁDÁTE O PŘEZKOUŠENÍ, z jakého předmětu, dále své jméno a příjmení, třídu.

nehodnocen (N) – žák si domluví termín doplnění klasifikace s vyučujícím do 31. 3. 2021, jinak nebude připuštěn k závěrečným zkouškám!

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)

Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:

a) má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitele školy o opakování ročníku
b) má 1 až 2 nedostatečné, případně má z některého předmětu „nehodnocen“ má možnost vykonat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu a v případě úspěšného vykonání těchto zkoušek nejpozději do 31. srpna jde k závěrečné zkoušce v náhradním termínu v září.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.   ->  Písemné oznámení ke stažení

 

2. Obsah závěrečné zkoušky

 • Závěrečná zkouška se skládá:
  • z písemné zkoušky, více zde – ZRUŠENO PRO ROK 2021
   (zrušeno pouze pro studenty studující ve školním roce 2020/2021)
  • praktické zkoušky z odborného výcviku, více zde
   • teoretická část (viz. 4 kapitola)
   • praktická část (je tvořena podle zvoleného zadání s mistrem odborného výcviku)
  • ústní zkoušky, více zde

3. Termíny závěrečných zkoušek

Řádný termín pro školní rok 2020/2021:

ODEVZDÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE: do 16. 4. 2021
ODEVZDÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE: do 14. 6. 2021
PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 20. květen 2021 začátek v 9:00 – ZRUŠENO PRO ROK 2021 (zrušeno pouze pro studenty studující ve školním roce 2020/2021)
PRAKTICKÁ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 21. květen 2021 – 10. června 2021
PRAKTICKÁ ČÁST PRO OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR: 02. června 2021 v 9:00
STUDIJNÍ VOLNO: 11.6. 2021 – 15.6. 2021
ÚSTNÍ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 16.6 – 22.6. 2021

 

1. opravný termín pro školní rok 2020/2021:

ODEVZDÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE: do 17. 9. 2021
ODEVZDÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE: do 4. 10. 2021
PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 03. září 2021 začátek v 9:00 – ZRUŠENO PRO ROK 2021 (zrušeno pouze pro studenty studující ve školním roce 2020/2021)
PRAKTICKÁ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 06. září 2021 – 1. října 2021
PRAKTICKÁ ČÁST PRO OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR: 15. září 2021 v 9:00
STUDIJNÍ VOLNO: 1. říjen 2021 – 6. říjen 2021
ÚSTNÍ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 7.-8. říjen 2021

4. Samostatná odborná práce (SOP) a technická dokumentace

 • Součástí praktické zkoušky je student povinen vypracovat písemnou SOP nebo technickou dokumentaci (mimo obor umělecký truhlář a řezbář).
 • Každý obor má své zadání práce vydané národním ústavem pro vzdělávání, toto zadání je nutno dodržet!
 • U každého oboru je vytvořena pomocná šablona pro tvorbu práce, kterou je vhodné použít.

Samostatná odborná práce 

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř – ZADÁNÍ SOPŠABLONA
82-51-H/04 Umělecký keramik – ZADÁNÍ SOPŠABLONA
82-51-H/06 Umělecký štukatér – ZADÁNÍ SOPŠABLONA

práci je nutno pravidelně konzultovat s panem Zbyňkem Zatloukalem

 

Technická dokumentace

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář – nemá povinnou práci vypracovat (škola doporučuje vypracovat základní kapitoly výtvarný návrh, technický výkres, technologický postup, fotografie hotového díla)
82-51-H/03 Zlatník a klenotník ZADÁNÍ ŠABLONA
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér ZADÁNÍŠABLONA
82-51-H/07 Umělecký pozlacovač ZADÁNÍ  ŠABLONA
82-51-H/08 Umělecký sklenář ZADÁNÍŠABLONA
82-51-H/09 Umělecký rytec ZADÁNÍŠABLONA

práci je nutno pravidelně konzultovat s mistrem odborného výcviku, který za tuto práci zodpovídá! (je možné konzultovat také s učitelem na technologie a materiály a se Zbyňkem Zatloukalem)

5. Všichni absolventi obdrží také EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení pro absolventy. Společná iniciativa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropské komise.

Dokument Europass-dodatek k osvědčení

 • je příloha k maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu
 • je k dispozici absolventům napříč celou Evropou
 • popisuje v češtině a v jednom cizím jazyce (podle výběru) znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním daného oboru
 • poskytuje absolventům kvalitní podporu pro případné uplatnění na evropském trhu práce nebo při dalším studiu.

Projekt Europass vyvíjí své aktivity již od roku 2005 ve všech zemích Evropské unie (a v několika dalších). V České republice na konci školního roku 2009/2010 obdrželi dokument Europass-dodatek k osvědčení absolventi téměř poloviny všech škol poskytujících vzdělání maturitního a výučního stupně, v číslech téměř 40 tisíc žáků všech letošních oborů vzdělání.

Za systém vydávání dokumentu zodpovídá Národní centrum Europass ČR. Činí tak ve spolupráci s Regionálními konzultačními centry a jednotlivými školami. Přihlášení škol do systému a veškerá další administrace probíhá prostřednictvím internetové databáze na stránkách NCE ČR. Veškeré služby spojené s projektem Europass jsou pro školy i samotné absolventy bezplatné, odbornou stránku zajišťuje NCE ČR ve spolupráci s NÚOV a administrativní zátěž škol je omezena na minimum.

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Národního centra Europass ČR www.europass.cz.