Závěrečné zkoušky 2018/19

Omlouvání a zapisování k závěrečným zkouškám

Omluva ze závěrečných zkoušek

Přihláška k závěrečným zkouškám 

(pouze pro studenty, kteří se hlásí k závěrečné zkoušce a již mají uzavřenou klasifikaci za třetí rok studia z předchozích let či z předchozího omluveného termínu)

 

Závěrečná zkouška pro školní rok 2018/2019

 

Předpokládané termíny:

 

Opravný termín: září

Odevzdání hodnocení z praktické výuky nejpozději: 28. 8. 2018

Odevzdání písemné SOP – technické dokumentace nejpozději: 5. 10. 2018

Písemná závěrečná zkouška: 4. 9. 2018 v 8:00 hod.

Praktická závěrečná zkouška: 5. 9. 2018 – 3. 10. 2018

Vyhodnocení SOP pro obor Vlásenkář a maskér: 3. 10. 2018

Studijní volno: 4. 10. 2018 – 9. 10. 2018

Ústní závěrečná zkouška: 10. 10. 2018 – 12. 10. 2018

 

Opravný termín: listopad

Odevzdání hodnocení z praktické výuky nejpozději: 30. 9. 2018

Odevzdání písemné SOP – technické dokumentace nejpozději: 7. 12. 2018

Písemná závěrečná zkouška: 5. 11. 2018 v 8:00 hod.

Praktická závěrečná zkouška: 6. 11. 2018 – 3. 12. 2018

Vyhodnocení SOP pro obor Vlásenkář a maskér: 3. 12. 2018

Studijní volno: 4. 12. 2018 – 7. 12. 2018

Ústní závěrečná zkouška: 10. 12. 2018 – 11. 12. 2018

U listopadového termínu uchazeč oznámí řediteli školy písemně, že chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.