Závěrečné zkoušky pro rok 2021

 

1. Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky

Žáci posledního ročníků (U3A, U3B, N2A, S4A):

K závěrečné zkoušce jde žák, který ve třetím ročníku prospěl v I. pololetí!

Žáci, kteří mají v I. pololetí:

nedostatečně (5) mohou požádat zástupce ředitele o komisionální přezkoušeni. Žádost je nutno poslat e-mailem na adresu cermak@umeleckoremeslna.cz do 30. 4. 2021. Do žádosti uveďte, že ŽÁDÁTE O PŘEZKOUŠENÍ, z jakého předmětu, dále své jméno a příjmení, třídu.

nehodnocen (N) – žák si domluví termín doplnění klasifikace s vyučujícím do 19. 5. 2021, jinak nebude připuštěn k závěrečným zkouškám!

Změna termínu: Žákům je umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 19. května 2021!!!

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)

Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:

a) má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitele školy o opakování ročníku
b) má 1 až 2 nedostatečné, případně má z některého předmětu „nehodnocen“ má možnost vykonat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu a v případě úspěšného vykonání těchto zkoušek nejpozději do 31. srpna jde k závěrečné zkoušce v náhradním termínu v září.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.   ->  Písemné oznámení ke stažení

 

2. Obsah závěrečné zkoušky

 • Závěrečná zkouška se skládá:
  • z písemné zkoušky, více zde – ZRUŠENO PRO ROK 2021
   (zrušeno pouze pro studenty studující ve školním roce 2020/2021)
  • praktické zkoušky z odborného výcviku, více zde
   • teoretická část (viz. 4 kapitola)
   • praktická část (je tvořena podle zvoleného zadání s mistrem odborného výcviku)
  • ústní zkoušky, více zde

3. Termíny závěrečných zkoušek

Řádný termín pro školní rok 2020/2021:

ODEVZDÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE: do 16. 4. 2021
ODEVZDÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE: do 14. 6. 2021
PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 20. květen 2021 začátek v 9:00 – ZRUŠENO PRO ROK 2021 (zrušeno pouze pro studenty studující ve školním roce 2020/2021)
PRAKTICKÁ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 24. květen 2021 – 11. června 2021
PRAKTICKÁ ČÁST PRO OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR: 7.-8. června 2021 v 9:00
STUDIJNÍ VOLNO: 14.6. 2021 – 16.6. 2021
ÚSTNÍ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 17.6 – 18.6. 2021

ROZPIS ÚSTNÍHO ZKOUŠENÍ

 

1. opravný termín pro školní rok 2020/2021:

ODEVZDÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE: do 17. 9. 2021
ODEVZDÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE: do 4. 10. 2021
PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 03. září 2021 začátek v 9:00 – ZRUŠENO PRO ROK 2021 (zrušeno pouze pro studenty studující ve školním roce 2020/2021)
PRAKTICKÁ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 06. září 2021 – 1. října 2021
PRAKTICKÁ ČÁST PRO OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR: 15. září 2021 v 9:00
STUDIJNÍ VOLNO: 1. říjen 2021 – 6. říjen 2021
ÚSTNÍ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY:  8. říjen 2021 8:00

ROZPIS ÚSTNÍHO ZKOUŠENÍ

 

2. opravný termín pro školní rok 2020/2021:

ODEVZDÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE: do 4. 11. 2021
ODEVZDÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE: do 5. 12. 2021
PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:  – ZRUŠENO PRO ROK 2021 (zrušeno pouze pro studenty studující ve školním roce 2020/2021)
PRAKTICKÁ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 05. 11. 2021 – 2. 12. 2021
PRAKTICKÁ ČÁST PRO OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR: 1. 12. 2021 v 9:00
STUDIJNÍ VOLNO: 3. 12.  2021 – 8. 12. 2021
ÚSTNÍ ČÁST PRO VŠECHNY OBORY: 9. 12. – 10. 12. 2021

 

4. Samostatná odborná práce (SOP) a technická dokumentace

 • Součástí praktické zkoušky je student povinen vypracovat písemnou SOP nebo technickou dokumentaci (mimo obor umělecký truhlář a řezbář).
 • Každý obor má své zadání práce vydané národním ústavem pro vzdělávání, toto zadání je nutno dodržet!
 • U každého oboru je vytvořena pomocná šablona pro tvorbu práce, kterou je vhodné použít.

Samostatná odborná práce 

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř – ZADÁNÍ SOPŠABLONA
82-51-H/04 Umělecký keramik – ZADÁNÍ SOPŠABLONA
82-51-H/06 Umělecký štukatér – ZADÁNÍ SOPŠABLONA

práci je nutno pravidelně konzultovat s panem Zbyňkem Zatloukalem

ODEVZDÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE

Fotografie technologického postupu a fotografie hotového díla je možno vložit do práce až po dokončení praktické části závěrečné zkoušky.

Technická dokumentace

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář ZADÁNÍ – nemá povinnou práci vypracovat (škola doporučuje vypracovat základní kapitoly výtvarný návrh, technický výkres, technologický postup, fotografie hotového díla)
82-51-H/03 Zlatník a klenotník ZADÁNÍ ŠABLONA
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér ZADÁNÍŠABLONA
82-51-H/07 Umělecký pozlacovač ZADÁNÍ  ŠABLONA
82-51-H/08 Umělecký sklenář ZADÁNÍŠABLONA
82-51-H/09 Umělecký rytec ZADÁNÍŠABLONA

práci je nutno pravidelně konzultovat s mistrem odborného výcviku, který za tuto práci zodpovídá! (je možné konzultovat také s učitelem na technologie a materiály a se Zbyňkem Zatloukalem)

Videonávod jak pracovat se šablonou a jak řádně citovat:

5. Všichni absolventi si můžou stáhnout EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2020/2021 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout zde. Jsou k dispozici v anglickém jazyce EN.

Elektronické vydávání dodatků

Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf, Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.


Umělecký kovář a zámečník, pasíř (82-51-H/01)
Umělecký truhlář a řezbář (82-51-H/02)
Zlatník a klenotník (82-51-H/03)
Umělecký keramik (82-51-H/04)
Vlásenkář a maskér (82-51-H/05)
Umělecký štukatér (82-51-H/06)
Umělecký pozlacovač (82-51-H/07)
Umělecký sklenář (82-51-H/08)
Umělecký rytec (82-51-H/09)